Portal Edukacyjny
Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu


    

  Strona głównaAktualnościDziałalność dydaktycznaE-learningCentrum EdukacyjneKoło naukowe 

Prowadzenie rozległej działalności dydaktycznej i szkoleniowej zaowocowało wprowadzeniem do procesu dydaktycznego hybrydowego systemu kształcenia, łączącego tradycyjne formy z nauczaniem na odległość.

Podczas realizacji programu szkoleniowego wykorzystywane są nowoczesne formy i metody kształcenia.

Zapraszamy również na platformę Telezdoriwe


Materiały dydaktyczne

W ramach prowadzonych zajęć dydaktycznych oferujemy naszym słuchaczom szereg materiałów dydaktycznych przekazywanych za pośrednictwem Platformy E-learningowej IFPS, do której dostęp umożliwiają indywidualne konta elektroniczne.

Natomiast dla wszystkich osób zainteresowanych tematyką oferujemy:elearning@ifps.org.pl

All rights reserved