Portal Edukacyjny
Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu


    

  Strona głównaAktualnościDziałalność dydaktycznaE-learningCentrum EdukacyjneKoło naukowe 


Baza szkoleniowa

Duże znaczenie dla efektywnej realizacji procesu szkoleniowego ma nowoczesna baza dydaktyczna Światowego Centrum Słuchu w Kajetanach. W Centrum Edukacyjnym znajdują się

  • jedyne w Polsce dwa studia multimedialne telepresence;
  • 7 sal konferencyjnych, w których jednorazowo może się szkolić 800 osób na łącznej powierzchni przekraczającej 1200 m2;
  • przestronna powierzchnia wystawowa.

Pomieszczenia sę wyposażone w nowoczesne urządzenia audiowizualne i stałe szybkie łącze internetowe. Dysponujemy najnowocześniejszym sprzętem do telekonferencji, telekonsultacji, telerehabilitacji i e-learningu.

Na potrzeby kursów chirurgicznych dysponujemy również nowoczesną pracownię Anatomii Klinicznej (integralna częścią Centrum Edukacyjnego) wyposażoną w sprzędo świczeń chirurgicznych na utrwalonych i zamrożonych preparatach anatomicznych i symulatorach komputerowych.

  Pracownia Anatomii Klinicznej Głowy i Szyi:

Realizuje działania statutowe Instytutu Fizjologii i Patologii słuchu w zakresie badań nad morfologią struktur głowy i szyi, a w szczególności narządu przedsionkowo narządu przedsionkowo - ślimakowego oraz prowadzi działalność dydaktyczną.
Pracownia jest połączona nowoczesnym systemem audio-video z salami operacyjnymi oraz salami konferencyjnymi. Wyposażona jest w nowoczesny sprzęt do ćwiczeń chirurgicznych na preparatach anatomicznych i symulatorach komputerowych. Jednorazowo może się tam szkolić 40 osób. Jest to największa, o tym profilu, pracownia na świecie.

 

Pracownia pełni funkcję przyklinicznego laboratorium naukowego w jego strukturze znajduje się:
  • Pomieszczenie dydaktyczne w pełni przystosowane do prowadzonych zajęć praktycznych z zakresu otochirurgii oraz anatomii głowy i szyi;
  • Pokój Naukowy umożliwiający realizacją projektów badawczych Pracowni; Szczegóły na Stronie Instytutu w zakładce Działalność naukowo-badawcza

  Wszystkie sale wyposażone są w nowoczesne urządzenia audiowizualne oraz systemy transmisji obrazu i dźwięku do Internetu oraz pomiędzy poszczegómi salami.
Unikalną funkcją jest możliwość transmisji obrazu 3D z sali operacyjnej na salę konferencyjną. Dzięki temu uczestnicy szkoleń z zakresu otochirurgii mogą otrzymywać realny przekaz z pola operacyjnego.
 

elearning@ifps.org.pl

All rights reserved