Portal Edukacyjny
Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu


    

  Strona głównaAktualnościDziałalność dydaktycznaE-learningCentrum EdukacyjneKoło naukowe 

E-learning

E-learning jest to nowoczesna metoda kształcenia, wykorzystująca wszelkie dostępne media elektroniczne, w tym Internet, intranet, extranet, przekazy satelitarne, taśmy audio/wideo, telewizję interaktywną oraz CD-ROMy.
E-learning jest najczęściej kojarzony z nauczaniem, w którym stroną przekazującą wiedzę i egzaminującą jest komputer, dletego przyjęło nazywać się tę formę nauki "distance learning" (uczenie na odległość), w którym brak fizycznego kontaktu z nauczycielem.

Dlaczego e-learning?

E-learning niesie wiele korzyści zarówno dla osób, które zdobywają wiedzę wykorzystując metody
e-learningowe jak i dla tych, którzy chcą szkolić w ten sposób swoich pracowników, czy studentów.

  • E-learning daje możliwość dostępu do wiedzy 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu niezależnie od miejsca pobytu. Nie zna ograniczeń czasowych i geograficznych.
  • Pozwala również obserwować postępy ucznia i dostosowywać się do nich z materiałem;
  • Stwarza możliwość niemal nieustannej dwukierunkowej i szybkiej wymiany informacji z nauczycielem oraz innymi uczniami, przy pomocy tekstu, dźwięku i obrazu.
  • Stałe doskonalenie programu szkoleniowego i materiałów dydaktycznych wpływa na jakość przekazywanych informacji.
  • E-learning wpływa na intensywność i indywidualizacje procesu zdobywania wiedzy – czas i tempo nauki, dostosowane do potrzeb i możliwości konkretnego ucznia.
  • Eliminuje koszty związane z podróżą, z okresową potrzebą zmiany miejsca zamieszkania, zatrudnienia większej liczby szkoleniowców, druku materiałów, wynajmu pomieszczeń itd.
  • Obligowanie pracowników, studentów, uczniów do samokształcenia się w danej dziedzinie, przy jednoczesnym wykonywaniu dotychczasowych obowiązków, pozwala na doskonalenie własnych umiejętności, bez obniżania jakości wykonywanych dotychczas zajęć.
  • Rozwój e-learningu jako sposobu uczenia się i nauczania jest od 2000 roku jednym z priorytetów Unii Europejskiej w zakresie edukacji. Wyrazem tego jest wiele Unijnych przedsięwzięć promujących e-learning, liczne prace badawcze w zakresie oprogramowania, standardów technicznych i metodycznych tego rodzaju edukacji.

Komputer w nauczaniu

Komputer jest narzędziem kształcenia, które może organizować proces uczenia się oraz wspomagać już istniejący program kształcenia. Ucząc się za pomocą komputera, zauważono szereg korzyści, z których najistotniejszą wydaje się dość dynamiczny rozwój efektów uczenia. Praca za pomocą komputera wymaga od uczącego się przestrzegania zasad zbierania, przetwarzania oraz prezentowania informacji, co stymuluje wzrost logicznego myślenia, precyzyjnego wyrażania myśli oraz formułowania problemów. Nabycie tych umiejętności przyczynia się do zwiększenia efektywności samokształcenia.

Jak podaje literatur tematu, z badań przeprowadzonych w latach 1980-1990 wynika, iż ludzie zapamiętują 10% tego co przeczytali, 20% tego co usłyszeli, 30% tego co zobaczyli, a 50% tego co usłyszeli i zobaczyli. Wskazuje to na fakt, iż im więcej elementów multimedialnych oddziałuje na człowieka tym intensywniej wykorzystujemy nasze możliwości, co pomaga nam w uczeniu się. Dzięki multimediom jesteśmy w stanie nauczyć się więcej, w sposób szybszy i przyjemniejszy, ponieważ elementy multimediów wspomagają i uzupełniają się wzajemnie. Obecny rozwój technik komputerowych pozwolił na współgranie dźwięku, tekstu, grafiki, animacji, video, a także interakcji, jednocześnie powodując eksplozję dostępności informacji, a co za tym idzie przyswajania jej.

E-learning gwarantuje każdemu kursantowi otrzymanie tej samej ilości wiedzy i jakości informacji, niezależnie od stanu wiedzy i cech charakterologicznych nauczyciela. Istnieje również możliwość swobodnego dopasowania treści szkolenia do indywidualnych potrzeb poszczególnych grup i wymagań kursantów. Umożliwia on także szkolenie nieograniczonej liczby osób w krótkim czasie.


elearning@ifps.org.pl

All rights reserved