Portal Edukacyjny
Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu


    

  Strona głównaAktualnościDziałalność dydaktycznaE-learningCentrum EdukacyjneKoło naukowe 

Nowoczesne formy nauczania stosowane w Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu

Od wielu lat, Instytut prowadzi szeroką działalność dydaktyczną i szkoleniową, która obejmuje kształcenia przed-i po- dyplomowego oraz ustawicznego.
Prowadzenie rozległej działalności dydaktycznej i szkoleniowej metodami tradycyjnymi, wymagałaby znacznego zaangażowania pracowników Instytutu przekraczającego ich możliwości czasowe z uwagi na duży udział w działalności klinicznej i naukowej. Dlatego zdecydowano się na wprowadzenie hybrydowego systemu kształcenia, łącząc tradycyjne formy z nauczeniem na odległość. Umożliwia to znaczne zredukowanie nakładu czasowego ucznia i pracowników na działalność dydaktyczną, bez utraty jakości procesu dydaktycznego.

Metoda e-learningu wykorzystywana jest obecnie szeroko na świecie w dziedzinie audiologii przede wszystkim w kształceniu ustawicznym, chociaż w Stanach Zjednoczonych wiele uniwersytetów wprowadziło skutecznie tę metodę w realizacji programu zdobywania stopnia doktora audiologii. W Polsce metodę e-learningu w kształceniu specjalistów z dziedziny audiologii wykorzystuje szeroko jedynie Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu.

Nauczenie wspomagane metodami e-learningowymi w Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu, znajduje już obecnie zastosowanie:
- na kierunku Logopedia z Audiologią Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie,
- w Policealnej Szkoły Audiologii, kształcącej protetyków słuchu,
- w Podyplomowym Studium Surdologopedii UMCS,
- w ramach zajęć Studium Obiektywnych Badań Słuchu.

Instytut dysponuje nowoczesnymi urządzeniami audiowizualnymi, które umożliwiają realizację różnych form kształcenia na odległość, w tym nie tylko tradycyjnych telekonferencji, pozwalających realizować praktycznie wszystkie formy „tradycyjnego” wykładu, ale również umożliwia transmisje obrazu 3D z sali operacyjnej lub pracowni anatomii klinicznej.
Dzięki temu uczestnicy szkoleń mogą otrzymywać realny przekaz z pola operacyjnego. Obraz z kamer może być na żywo przekazywany do Internetu lub nagrany materiał szkoleniowy z kolei wykorzystany do tworzenia multimedialnych kursów dostępnych na Platformie E-learningowej.

Metodę tę wykorzystujemy nie tylko w ramach szkolenia ustawicznego dla lekarzy-specjalistów, ale także w zajęciach praktycznych w szkoleniu przed-dyplomowym, np. dla Słuchaczy Policealnej Szkoły Audiologii Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu.

W realizacji programu Policealnej Szkole Audiologii Instytutu jest wykorzystywane urządzenie zaprojektowane specjalnie z przeznaczeniem do nauczania na odległość – Wirtualny Audiometr Przesiewowy.
Zastosowanie w nauczaniu na odległość znajdują również inne urządzenia, np. Audiometr Przesiewowy „Kuba mikro A.S.”.
 
Do przekazywania materiałów oraz dodatkowej komunikacji z studentami służy Portal Edukacyjny, który stanowi jednocześnie stronę informacyjną na temat działalności naukowo-szkoleniowej w Instytucie.
Każdego miesiąca strona Portalu odwiedzana jest ok. 9 tys. razy, przez niemal 1000 osób i liczba ta stale rośnie.
 
Dodatkowo do dyspozycji naszych studentów oddaliśmy Medical On-Line Learning System. Jest to Platforma E-learningowa (LMS), na której umieszczane są zarówno interaktywne wykłady, lekcje jak i egzaminy.
Użytkownicy mają możliwość skorzystania z różnych form kontaktu z wykładowcą, np. Forum lub Czat, niezależnie od korespondencji pocztą elektroniczną.
Każdy nasz student by mieć możliwość skorzystania z Platformy, otrzymuje od nas indywidualne wirtualne konto, które stanowi jego elektroniczny identyfikator, dzięki któremu możemy śledzić jego poczynania na platformie oraz postępy w nauce, a dla słuchacza stanowi klucz do zasobów elektronicznych jakie mu udostępniamy w ramach witryn internetowych działających w IFPS (m.in. Portal Edukacyjny, Medical On-Line Learning System - Platforma E-learningowa, Strona Policealnej Szkoły Audiologii).

Podsumowując dotychczasowe doświadczenia wynikające z zastosowania metody E-learningu, możemy powiedzieć, że wszystkie zalety odnoszące się do tej metody znalazły potwierdzanie w praktyce, w tym również udało się nam znacznie zredukować zaangażowanie czasowe naszych pracowników w ciąż rozwijającą się w Instytucie działalność dydaktyczną.
Z uwagi na tak pozytywne doświadczenia ta forma nauczania będzie rozszerzana na inne rodzaje szkoleń realizowanych w Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu.
 
  Na nowy rok akademicki w Instytucie Patologii i Fizjologii Słuchu została opracowana nowa oferta kursów doskonalących internetowych, które będą realizowane metodą e-learningu.

Kursy doskonalące IFPS dostępne są w Internecie poprzez Medical On-Line Learning System. Platforma ta dostępna jest pod adresem: https://elearning.ifps.org.pl, na której zamieszane są również materiały dydaktyczne wspomagające zajęcia prowadzone tradycyjnymi metodami.
Wszelkie pytania proszę kierować do Działu Naukowo-Dydaktycznego.

Każdy uczestnik kursu po wniesieniu opłaty i zarejestrowaniu się, otrzyma swój login i hasło, dzięki którym będzie mógł korzystać ze szkoleń umieszczonych na platformie LMS. Dodatkowo będzie miał do dyspozycji narzędzia komunikacji:
czat, e-mail oraz forum dyskusyjne, dzięki którym będzie miał możliwość uczestniczenia w dyskusji moderowanej przez kierownika danego kursu oraz do komunikowania się z innymi uczestnikami kursu.
 

elearning@ifps.org.pl

All rights reserved