Portal Edukacyjny
Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu


    

  Strona głównaAktualnościDziałalność dydaktycznaE-learningCentrum EdukacyjneKoło naukowe 

Międzyośrodkowe Studenckie Koło Naukowe przy Światowym Centrum Słuchu Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu oraz SKN Sekcja Otolaryngologiczna przy Zakładzie Niewydolności Serca i Rehabilitacji Kardiologicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Członkami interdyscyplinarnego zespołu są studenci
  • medycyny
  • informatyki i akustyki
  • psychologii
  • pedagogiki
  • ochrony środowiska
  • zarządzania
  • elektroniki
  • polonistyki
Wielospecjalistyczny charakter Koła Naukowego otwiera możliwość współpracy i wymiany naukowej między różnymi ośrodkami akademickimi i badawczo-rozwojowymi zarówno w kraju jak i zagranicą.
Działając przy Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie mamy możliwość czynnego udziału w wielu ciekawych projektach badawczych i klinicznych na najwyższym poziomie, a dzięki wykorzystaniu zaawansowanych technik informatycznych i telemedycznych możemy uczestniczyć w codziennej pracy klinicznej Instytutu.

Jesteśmy otwarci na szeroko rozumianą interdyscyplinarną współpracę, której centralnym punktem jest otolaryngologia i wszystko co z nią związane. Zapraszamy do współpracy studentów różnych kierunków zainteresowanych badaniami nad praktycznym wykorzystaniem najnowszych technologii dla rozwoju diagnostyki, leczenia i rehabilitacji osób z zaburzeniami słuchu, głosu, mowy i równowagi.

Członkiem Koła może zostać każdy Student różnych kierunków studiów, różnych uczelni.
Warunkiem współpracy jest determinacja do pracy badawczej której centralnym punktem jest otorynolaryngologia i wszystko co z nią związane.
Zapraszamy do współpracy studentów różnych kierunków zainteresowanych badaniami nad praktycznym wykorzystaniem najnowszych technologii dla rozwoju diagnostyki, leczenia i rehabilitacji osób z zaburzeniami słuchu, głosu, mowy i równowagi.
W ramach koła funkcjonuje kilka sekcji, w których zrzeszeni są studenci różnych specjalności. Są wśród nich przyszli lekarze, diagności, udiofonolodzy, pedagodzy, logopedzi, inżynierowie i inni.

Wszystkich zainteresowanych współpracą prosimy o kontakt drogą elektroniczną pod adresem: p.skarzynski@ifps.org.pl
lub skorzystanie z zakładki kontakt z Kołem.


Zobacz również:

Aktualności

Dotychczasowe osiągnięcia Międzyośrodkowego Studenckiego Koła Naukowego

Nagrody na konferencjach krajowych i zagranicznych


Zapraszamy na naszą stronę na Facebok!

elearning@ifps.org.pl

All rights reserved