Portal Edukacyjny
Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu


    

  Strona głównaAktualnościDziałalność dydaktycznaE-learningCentrum EdukacyjneKoło naukowe 

Fizjoterapia w Otolaryngologii

Klinika Otolaryngologii i Rehabilitacji Oddziału Fizjoterapii II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego prowadzi dydaktykę dla studentów Oddziału Fizjoterapii.

W ramach dydaktyki realizowany jest przedmiot: „Fizjoterapia w Otolaryngologii” przeznaczony dla studentów III roku studiów dziennych i zaocznych oraz przedmiot: „Praktyka zawodowa” dla studentów V roku studiów dziennych.

Celem przedmiotu „Fizjoterapia w Otolaryngologii” jest przedstawienie przeglądu podstawowych schorzeń z zakresu otorynolaryngologii, z uwzględnieniem patomechanizmu, najważniejszej symptomatologii, leczenia i powikłań oraz zarysowanie roli fizjoterapeuty w leczeniu i wspomaganiu leczenia.

Przedmiot jest realizowany w wymiarze 8 godzin wykładów i 15 godzin ćwiczeń, na terenie Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie oraz Światowe Centrum Słuchu w Kajetanach.

Celem praktyki zawodowej jest przedstawienie praktyczne technik rehabilitacyjnych stosowanych w otorynolaryngologii.

Zajęcia odbywają się w wymiarze 20 godzin, realizowane są na terenie Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie.

elearning@ifps.org.pl

All rights reserved