Portal Edukacyjny
Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu


    

  Strona głównaAktualnościDziałalność dydaktycznaE-learningCentrum EdukacyjneKoło naukowe 

KURSY SPECJALIZACYJNE

Kursy obowiązkowe

L.p. Nazwa kursu
Termin rozpoczęcia
C1 Ćwiczenia praktyczne w zakresie oto-i ryno i fonochirurgii (2023), Ćwiczenia praktyczne w zakresie oto- i rynochirurgii (2014), CMKP 05-721/5-11-012-2024
08.04.2024 - 10.04.2024 
S17 Otochirurgia, CMKP 05-721/5-08-011-2024
06.05.2024 - 08.05.2024 
S20 Niedosłuchy uwarunkowane genetycznie, CMKP 05-733/3-02-001-2024
27-28.02.2024 
C2 Ćwiczenia praktyczne w zakresie oto-i ryno i fonochirurgii (2023), Ćwiczenia praktyczne w zakresie oto- i rynochirurgii (2014), CMKP 05-721/5-11-013-2024
04.11.2024 - 06.11.2024  
S19 Rynochirurgia, CMKP 05-721/3-08-013-2023
S16 Szumy uszne - postępowanie terapeutyczne i diagnostyczne, CMKP 05-733/0-00-004-2024
6.03.2024 
S22 Jama ustna, gardło, przełyk, krtań i tchawica - wprowadzenie do diagnostyki i terapii, CMKP 05-721/3-04-010-2023elearning@ifps.org.pl

All rights reserved