Portal Edukacyjny
Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu


    

  Strona głównaAktualnościDziałalność dydaktycznaE-learningCentrum EdukacyjneKoło naukowe 

Kurs Audiometrii Tonalnej i Słownej (KATiS)

Cel szkolenia
Nabycie wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie wykonywania badania audiometrii tonalnej i słownej, a także prób nadprogowych i stroikowych.

Zakres szkolenia

 • anatomia, fizjologia i patologia narządu słuchu
 • wybrane elementy matematyki, fizyki, akustyki i statystyki
 • podstawy psychoakustyki
 • podstawy audiometrii tonalnej i słownej
 • badania nadprogowe i próby stroikowe
 • interpretacja wyników badań audiometrycznych
 • ćwiczenia z wykonywania audiometrii tonalnej i słownej

Rodzaje kursów
Kurs będzie prowadzony dla dwóch grup uczestników:

 • Kurs A - dla osób posiadających udokumentowane co najmniej 3-letnie praktyczne doświadczenie w zakresie wykonywania audiometrii tonalnej i słownej (28 godz.)
 • Kurs B - dla osób bez doświadczenia praktycznego (58 godz.)
Kurs kończy się egzaminem teoretycznym i praktycznym.
Osoby z kursu A (z doświadczeniem) mogą przystąpić do egzaminu bezpośrednio po ostatnich zajęciach kursu, natomiast osoby z kursu B (bez doświadczenia), po odbyciu stażu w Pracowniach Audiometrycznych Instytutu.

Uczestnicy obu grup, po zdaniu egzaminów, otrzymują zaświadczenie ukończenia kursu.

Czas trwania Kursu
Dla obu kursów szkolenie obejmuje dwa zjazdy sobotnio-niedzielne
Dla kursu B – obowiązkowy tygodniowy staż praktyczny.

Miejsce zajęć
Sala seminaryjna Światowego Centrum Słuchu w Kajetanach /k Nadarzyna, ul Mokra 17
Staż praktyczny –  pracownie audiometryczne Światowego Centrum Słuchu.

Koszt uczestnictwa w Kursie

 • Kurs A - 800 zł
 • Kurs B - 1750 zł

Kierownik Kursu
dr n. med. i n. o zdr. Edyta Piłka
e-mail: e.pilka@ifps.org.pl
tel: 22 35 60 359

Zgłoszenia
W celu zarejestrowania się na szkolenie proszę wypełnić poniższe dokumenty:

Wypełnione dokumenty należy odesłać pocztą elektroniczną na adres e.pilka@ifps.org.pl


elearning@ifps.org.pl

All rights reserved