Portal Edukacyjny
Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu


    

  Strona głównaAktualnościDziałalność dydaktycznaE-learningCentrum EdukacyjneKoło naukowe 

Opłaty i faktury

Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu
ul. Mochnackiego 10
02-042 Warszawa
PKO BP S.A. V O/Warszawa
57 1020 1055 0000 9102 0015 9426

z dopisaniem nazwy konferencji lub warsztatu, za który dokonana została opłata (np. Konferencja Naukowa "Funkcja a Struktura - czynnościowe obrazowanie mózgu" 4 grudnia 2006),

Numer konta na które należy dokonywać przelewy zarówno za Studium Obiektywnych Badań Słuchu jak i Warsztaty Otoemisji Akustycznej:
Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niesłyszących i Niedosłyszących "Człowiek-Człowiekowi"
ul. Mochnackiego 10
02-042 Warszawa
REGON: 010234173 NIP: 526-21-70-421
Nr konta: Bank Pekao S.A. IV o/Warszawa
47 1240 1053 1111 0000 0443 2036
Z dopiskiem: nazwa kursu


elearning@ifps.org.pl

All rights reserved