Portal Edukacyjny
Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu


    

  Strona głównaAktualnościDziałalność dydaktycznaE-learningCentrum EdukacyjneKoło naukowe 

Studium Obiektywnych Badań Słuchu - SOBS

Od wielu lat obserwuje się systematyczne zwiększanie udziału obiektywnych badań słuchu w diagnostyce zaburzeń słuchu, szczególnie u małych dzieci. Biorąc pod uwagę fakt dynamicznego wzrostu liczby ośrodków audiologicznych dysponujących w Polsce aparaturą do obiektywnych badań słuchu w roku 2000 Zarząd Sekcji Audiologicznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów, Chirurgów Głowy i Szyi, przy poparciu Zarządu Towarzystwa, podjął decyzję o konieczności wprowadzenia systemu licencji na wykonywanie obiektywnych badań słuchu. Przewiduje się, że posiadanie licencji będzie od roku 2011 podstawą uprawniającą do wykonywania badań obiektywnych narządu słuchu w placówkach świadczących usługi medyczne w ramach kontraktów NFZ.

Cel szkolenia

Nabycie wiedzy i umiejętności praktycznych w zakre­sie wykonywania i interpretacji wyników obiektywnych badań słuchu.

Zakres szkolenia

 • anatomia, fizjologia i patologia narządu słuchu
 • wybrane elementy matematyki, fizyki i  akustyki
 • elementy psychoakustyki
 • elementy statystyki
 • podstawy audiometrii tonalnej i słownej
 • audiometria impedancyjna
 • otoemisja akustyczna
 • słuchowe potencjały wywołane

Rodzaje kursów

Studium będzie prowadzone w ramach dwóch kursów:

 • Kurs A - dla osób posiadających praktyczne doświadczenie (90 godz.)
 • Kurs B - dla osób bez doświadczenia praktycznego (140 godz.)

Osoby z udokumentowanym, praktycznym doświadczeniem (min. 3 lata) uzyskują po zakończeniu szkolenia Licencję Sekcji Audiologicznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi na wykonywanie obiektywnych badań słuchu.
Osoby bez praktycznego doświadczenia  uzyskują świadectwo ukończenia szkolenia.

Czas trwania szkolenia

Szkolenie jest realizowane w formie  zjazdów sobotnio-niedzielnych w odstępach 2–3 tygodniowych.

Organizacja Studium

Zespół Naukowo-Dydaktyczny Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu.

Miejsce zajęć

Sala seminaryjna Światowe Centrum Słuchu w Kajetanach /k Nadarzyna, ul Mokra 17.


Kierownik Studium

Małgorzata Ganc
e-mail: k.kochanek@ifps.org.pl
tel: 22 35 60 379

Wymagania dotyczące kandydatów

 • minimum wykształcenie średnie
 • dla osób uczestniczących w kursie A – udokumentowana przez pracodawcę, przynajmniej 3-letnia praktyka w zakresie wykonywania obiektywnych badań słuchu

Koszt uczestnictwa w Studium

 • Kurs A - 2 750 zł
 • Kurs B - 4 000 zł

Zgłoszenia

W celu zarejestrowania się na szkolenie należy wypełnić formularz w formacie doc.
Formularz zgłoszeniowy w wersji off-line (plik: Formularz zgłoszeniowy - SOBS)
oraz kwestionariusz kandydata (plik: kwestionariusz kandydata – SOBS) należy odesłać na adres szkolenia@ifps.org.pl
lub faxem  (22) 35 60 367 z adnotacją zgłoszenie na SOBS.

Materiały szkoleniowe

Materiały będą udostępniane za pośrednictwem Platformy E-learningowej Instytutu.

elearning@ifps.org.pl

All rights reserved