Portal Edukacyjny
Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu


    

  Strona głównaAktualnościDziałalność dydaktycznaE-learningCentrum EdukacyjneKoło naukowe 


Studium Obiektywnych Badań Słuchu - SOBS

Kurs jest przeznaczony dla osób zainteresowanych nowoczesnymi, obiektywnymi metodami badań słuchu, które odgrywają ogromną rolę we wczesnej diagnostyce zaburzeń słuchu u małych dzieci. Za pomocą tych metod możemy diagnozować nawet dzieci w wieku 2 tygodni. Aby w satysfakcjonujący i odpowiedzialny sposób wykorzystać ogromne możliwości tych metod należy poznać ich podstawy oraz uzyskać określone umiejętności praktyczne w zakresie wykonywania i interpretacji wyników poszczególnych pomiarów.

Kurs przeznaczony jest zarówno dla osób posiadających przynajmniej 3-letnie praktyczne doświadczenie w zakresie wykonywania pomiarów, jak i dla osób, które dopiero zamierzają rozpocząć przygodę z tymi metodami badań.

Rodzaje kursów

Studium będzie prowadzone w ramach dwóch kursów:

Kurs A trwa 90 godz. i jest przeznaczony dla osób posiadających praktyczne doświadczenie, natomiast kurs B jest przeznaczony dla osób bez doświadczenia praktycznego i trwa 140 godz.

Zakres szkolenia obejmuje m.in. takie zagadnienia jak:

  • anatomia, fizjologia i patologia narządu słuchu
  • wybrane elementy matematyki, fizyki i akustyki
  • elementy psychoakustyki
  • elementy statystyki
  • podstawy audiometrii tonalnej i słownej
  • audiometria impedancyjna
  • otoemisja akustyczna
  • słuchowe potencjały wywołane

Absolwent kursu

Osoby z udokumentowanym, praktycznym doświadczeniem (min. 3 lata) otrzymują po zakończeniu szkolenia Licencję Sekcji Audiologicznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi na wykonywanie obiektywnych badań słuchu.

Osoby, które ukończą kurs B otrzymują świadectwo ukończenia szkolenia. Po udokumentowaniu 3-letniego doświadczenia praktycznego osoby, które ukończyły kurs B mogą także uzyskać licencję Sekcji Audiologicznej PTORL.

Koszt uczestnictwa w Studium

  • Kurs A - 2 750 zł
  • Kurs B - 4 000 zł

Organizacja kursu

Szkolenie jest realizowane w formie zjazdów sobotnio-niedzielnych w odstępach 2–3 tygodniowych zarówno w formie zdalnej (Platforma TEAMS) jak i stacjonarnej w salach szkoleniowych Światowego Centrum Słuchu w Kajetanach /k Nadarzyna, ul Mokra 17.

Kierownik Studium

Prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Krzysztof Kochanek

Sprawy organizacyjne

mgr Małgorzata Ganc
e-mail: m.ganc@ifps.org.pl
tel: 22 35 60 379

Zgłoszenia

W celu zarejestrowania się na szkolenie należy wypełnić formularz w formacie doc.
Formularz zgłoszeniowy w wersji off-line (plik: Formularz zgłoszeniowy - SOBS)
oraz kwestionariusz kandydata (plik: kwestionariusz kandydata – SOBS) należy odesłać na adres m.ganc@ifps.org.pl

elearning@ifps.org.pl

All rights reserved