Portal Edukacyjny
Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu


    

  Strona głównaAktualnościDziałalność dydaktycznaE-learningCentrum EdukacyjneKoło naukowe 

Studia Podyplomowe z zakresu Surdologopedii

Organizator:
Wydział Humanistyczny - Katedra Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego
przy współpracy z Instytutem Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie

Adres: Katedra Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego UMCS 20-040 Lublin, ul. Sowińskiego 17 Tel./fax (0-81) 537-54-15 E-mail: zlumcs@poczta.umcs.lublin.pl

Czas trwania: 2 semestry. Zajęcia odbywają się w Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie oraz w Katedrze Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego UMCS w soboty, niedziele i poniedziałki oraz jeden tygodniowy zjazd (czerwiec).

Nazwa studiów: Podyplomowe Studia Surdologopedii

Rodzaj studiów: dokształcające

Cel studiów: Celem studiów jest uzyskanie wiedzy niezbędnej do specjalizacji w zakresie surdologopedii.

Przeznaczone: Studia są przeznaczone dla absolwentów podyplomowych studiów w zakresie logopedii oraz studiów wyższych magisterskich ze specjalnością logopedyczną. Ukończenie studiów nie jest równoznaczne z uzyskaniem tytułu specjalisty surdologopedy w ramach służby zdrowia. Studia zapewniają jednak niezbędne przygotowanie teoretyczne bez wymaganego przepisami stażu. Surdologopeda przygotowany jest do pracy z osobami z zaburzeniami słuchu, szczególnie w zakresie kształcenia języka u dzieci z uszkodzonym narządem słuchu. Studia znacznie poszerzają wiedzę w zakresie usprawniania dzieci ze znacznymi i głębokimi zaburzeniami słuchu oraz z centralnymi zaburzeniami przetwarzania słuchowego. Program studiów obejmuje między innymi zagadnienia z zakresu: różnych metod terapii osób z uszkodzonym narządem słuchu (metody audutywno-werbalne, rehabilitacja osób z implantami, podstawy języka migowego, komunikacja totalna, metoda fonogestów), audioprotetyki, audiologii klinicznej, surdopsychologii i surdopedagogiki, fonetyki akustycznej oraz terapię surdologopedyczną i seminarium dyplomowe. Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń przedmiotów określonych planem studiów i obrona pracy końcowej.

Program studiów: Program obejmuje ogółem 290 godzin. W jego skład wchodzą następujące moduły: podstawy audiologiczne, podstawy surdopsychopedagogiczne, wiedza o języku, metody terapii surdologopedycznej, seminarium.

Odpłatność za studia: 4400 zł.
Czesne można uregulować w czterech równych ratach po 1100 zł.

Numer konta bankowego: 35 1030 1999 2405 7670 0014 8201

Wszystkie informacje dotyczące Podyplomowych Studiów Surdologopedii będą zamieszczane na Portalu Edukacyjnym Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu

Informacji udziela: mgr inż Katarzyna Tomczyk
Dziekanat wydziału Humanistycznego tel. 81 537 27 67

Pobierz: Plan studiów podyplomowych - Surdologopedia rok szk. 2021/2022

Terminy zjazdów w roku akademickim 2020/2021:

Semestr letni 2021/2022 r.:
II zjazd: 23,24,25 kwietnia 2022 r., on-line -sobota, niedziela, poniedziałek – praktyka Kajetany
III zjazd: 21,22,23 maja 2022 r., on-line -sobota, niedziela, poniedziałek – praktyka Kajetany
IV zjazd: 25,26,27,28 czerwca 2022 r. on-line - sobota, niedziela, poniedziałek, wtorek – stacjonarnie Lublin

Semestr zimowy2021/2022 r.:
V zjazd: 24,25,26 września 2022 r. (sobota, niedziela, poniedziałek) Poniedziałek – praktyka Kajetany
VI zjazd: 22,23,24 października 2022 r. (sobota, niedziela, poniedziałek) Poniedziałek – praktyka Kajetany
VII zjazd: 19,20 listopada 2022 r. ( sobota, niedziela)
VIII zjazd: 21,22,23 stycznia 2023 r. ( sobota, niedziela, poniedziałek)


elearning@ifps.org.pl

All rights reserved