Portal Edukacyjny
Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu


    

  Strona głównaAktualnościDziałalność dydaktycznaE-learningCentrum EdukacyjneKoło naukowe 

Studia Podyplomowe z zakresu Surdologopedii

Organizator:
Wydział Humanistyczny - Zakład Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego
przy współpracy z Instytutem Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie

Adres: Zakład Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego UMCS
20-040 Lublin, ul. Sowińskiego 17
Tel./fax (0-81) 537-54-15
E-mail: zlumcs@poczta.umcs.lublin.pl

Kierownik studiów podyplomowych:: prof. nadzw. Zdzisław Marek Kurkowski

Czas trwania: 2 semestry

Nazwa studiów: Podyplomowe Studia Surdologopedii

Rodzaj studiów: dokształcające

Cel studiów: Celem studiów jest uzyskanie wiedzy niezbędnej do specjalizacji w zakresie surdologopedii.

Przeznaczone: Studia są przeznaczone dla absolwentów podyplomowych studiów w zakresie Logopedii oraz studiów wyższych magisterskich ze specjalnością logopedyczną. Ukończenie studiów nie jest równoznaczne z uzyskaniem tytułu specjalisty surdologopedy w ramach służby zdrowia. Studia zapewniają jednak niezbędne przygotowanie teoretyczne bez wymaganego przepisami stażu. Surdologopeda przygotowany jest do pracy z osobami z zaburzeniami słuchu, szczególnie w zakresie kształcenia języka u dzieci z uszkodzonym narządem słuchu. Studia znacznie poszerzają wiedzę w zakresie usprawniania dzieci ze znacznymi i głębokimi zaburzeniami słuchu oraz z centralnymi zaburzeniami przetwarzania słuchowego. Program studiów obejmuje między innymi zagadnienia z zakresu: różnych metod terapii osób z uszkodzonym narządem słuchu (metody audutywno-werbalne, rehabilitacja osób z implantami, podstawy języka migowego, komunikacja totalna, metoda fonogestów), audioprotetyki, audiologii klinicznej, surdopsychologii i surdopedagogiki, fonetyki akustycznej) oraz terapię surdologopedyczną i seminarium dyplomowe. Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń przedmiotów określonych planem studiów i obrona pracy końcowej.

Program studiów: Program obejmuje ogółem 295 godzin. W jego skład wchodzą następujące moduły: podstawy audiologiczne, podstawy surdopsychopedagogiczne, wiedza o języku, metody terapii surdologopedycznej, seminarium.

Data rozpoczęcia zajęć: październik 2017 r.; zajęcia odbywają się w Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie oraz w Zakładzie Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego UMCS. Zajęcia odbywają się: w soboty, niedziele i poniedziałki oraz jeden tygodniowy zjazd.

Zakład Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego informuje, że pierwszy zjazd słuchaczy Podyplomowych Studiów Surdologopedii odbędzie się w terminie 28/29 października 2017 r. w Lublinie w siedzibie Zakładu przy ul. Sowińskiego 17 w Domu Studenta „Kronos” (wjazd od ul. Glinianej) sala nr 6 II p. Zajęcia rozpoczną się w sobotę o godzinie 1030, w niedzielę zakończą się około godziny 1500. Podczas pierwszego i ostatniego zjazdu w Lublinie można skorzystać z zakwaterowania w Domu Studenta „KRONOS” nr telefonu 81 525 10 81.

Terminy zjazdów w roku akademickim 2017/2018:
28-29 października 2017 Lublin - plan zjazdu
18-20 listopada 2017 Warszawa - plan zjazdu
9-11 grudnia 2017 Warszawa - plan zjazdu
27-29 stycznia 2018 Warszawa - plan zjazdu
17-19 lutego 2018 Warszawa - plan zjazdu
17-19 marca 2018 Warszawa- plan zjazdu
21-23 kwietnia 2018 Warszawa
19-21 maja 2018 Warszawa
23-26 czerwca 2018 Lublin
27.06.2017 obrona prac dyplomowych Lublin

Podział na grupy nastąpi w czasie I zjazdu. Informacje dodatkowe możliwe do uzyskania w Zakładzie Logopedii, tel./fax [81] 537 54 15.


W razie rezygnacji ze studiów prosimy o poinformowanie telefoniczne lub mailowe.

Odpłatność za studia wynosi 4.200 zł.
Czesne można uregulować w czterech równych ratach po 1.050 zł każda w terminach:
I rata do 31.10.2017 r.
II rata do 31.12.2017 r.
III rata do 15.02.2018 r.
IV rata do 30.04.2018 r.

Prosimy pamiętać aby za każdym razem przedłożyć pokwitowanie w sekretariacie*.
*pokwitowanie można składać osobiście lub za pośrednictwem poczty (Zakład Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego ul. Sowińskiego 17; 20-040 Lublin), drogą mailowa (zlumcs@poczta.umcs.lublin.pl) lub przesłać faksem (81 537 54 15)

Numer konta bankowego: 06 1030 1999 2405 7670 0014 6201

Wszystkie informacje dotyczące Podyplomowych Studiów Surdologopedii będą zamieszczane na stronie internetowej: http://whc.ifps.org.pl/ w zakładce – działalność dydaktyczna, a dalej – studia podyplomowe – surdologopedia.
elearning@ifps.org.pl

All rights reserved