Portal Edukacyjny
Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu


    

  Strona głównaAktualnościDziałalność dydaktycznaE-learningCentrum EdukacyjneKoło naukowe 

Studia Podyplomowe z zakresu Surdologopedii

Organizator:
Wydział Humanistyczny - Zakład Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego
przy współpracy z Instytutem Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie

Adres: Zakład Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego UMCS
20-040 Lublin, ul. Sowińskiego 17
Tel./fax (0-81) 537-54-15
E-mail: zlumcs@poczta.umcs.lublin.pl

Kierownik studiów podyplomowych:: dr hab. Marek Kurkowski, prof. nadzw. UMCS

Czas trwania: 2 semestry

Nazwa studiów: Podyplomowe Studia Surdologopedii

Rodzaj studiów: dokształcające

Cel studiów: Celem studiów jest uzyskanie wiedzy niezbędnej do specjalizacji w zakresie surdologopedii.

Przeznaczone: Studia są przeznaczone dla absolwentów podyplomowych studiów w zakresie logopedii oraz studiów wyższych magisterskich ze specjalnością logopedyczną. Ukończenie studiów nie jest równoznaczne z uzyskaniem tytułu specjalisty surdologopedy w ramach służby zdrowia. Studia zapewniają jednak niezbędne przygotowanie teoretyczne bez wymaganego przepisami stażu. Surdologopeda przygotowany jest do pracy z osobami z zaburzeniami słuchu, szczególnie w zakresie kształcenia języka u dzieci z uszkodzonym narządem słuchu. Studia znacznie poszerzają wiedzę w zakresie usprawniania dzieci ze znacznymi i głębokimi zaburzeniami słuchu oraz z centralnymi zaburzeniami przetwarzania słuchowego. Program studiów obejmuje między innymi zagadnienia z zakresu: różnych metod terapii osób z uszkodzonym narządem słuchu (metody audutywno-werbalne, rehabilitacja osób z implantami, podstawy języka migowego, komunikacja totalna, metoda fonogestów), audioprotetyki, audiologii klinicznej, surdopsychologii i surdopedagogiki, fonetyki akustycznej oraz terapię surdologopedyczną i seminarium dyplomowe. Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń przedmiotów określonych planem studiów i obrona pracy końcowej.

Program studiów: Program obejmuje ogółem 295 godzin. W jego skład wchodzą następujące moduły: podstawy audiologiczne, podstawy surdopsychopedagogiczne, wiedza o języku, metody terapii surdologopedycznej, seminarium.

Data rozpoczęcia zajęć: październik 2018 r.; zajęcia odbywają się w Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie oraz w Zakładzie Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego UMCS. Zajęcia odbywają się: w soboty, niedziele i poniedziałki oraz jeden tygodniowy zjazd.

W razie rezygnacji ze studiów prosimy o poinformowanie telefoniczne lub mailowe.

Podział na grupy nastąpi w czasie I zjazdu. Informacje dodatkowe możliwe do uzyskania w Zakładzie Logopedii, tel./fax [81] 537 54 15.

Opłata za semestr: 2100 zł.

Prosimy pamiętać aby za każdym razem przedłożyć pokwitowanie w sekretariacie*.
*pokwitowanie można składać osobiście lub za pośrednictwem poczty (Zakład Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego ul. Sowińskiego 17; 20-040 Lublin), drogą mailowa (zlumcs@poczta.umcs.lublin.pl) lub przesłać faksem (81 537 54 15)

Numer konta bankowego: 35 1030 1999 2405 7670 0014 8201
Wszystkie informacje dotyczące Podyplomowych Studiów Surdologopedii będą zamieszczane na stronie internetowej: http://whc.ifps.org.pl/ w zakładce – działalność dydaktyczna, a dalej – studia podyplomowe – surdologopedia.

Informacji udziela: Jolanta Frąk
Adres: Zakład Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego UMCS,
20-040 Lublin, ul. J. Sowińskiego 17.
Telefon/Faks: 081 537 54 15
E-mail: zlumcs@poczta.umcs.lublin.pl


Terminy zjazdów w roku akademickim 2018/2019:
28-29 października 2018 Lublin - plan zjazdu
20-21 października 2018 – Lublin
17-18-19 listopada 2018 – Warszawa- Mochnackiego - plan zjazdu
08-09-10 grudnia 2018 - Warszawa- Mochnackiego - plan zjazdu
19-20-21 stycznia 2019 – Warszawa- Mochnackiego - plan zjazdu
23-24-25 lutego 2019 - Warszawa- Mochnackiego - plan zjazdu
16-17 -18 marca 2019 – Warszawa- Mochnackiego/Kajetany - plan zjazdu
13-14-15 kwietnia 2019 – Warszawa- Mochnackiego/Kajetany - plan zjazdu
18-19-20 maja 2019 – Warszawa- Mochnackiego/Kajetany - plan zjazdu
22-26 czerwca 2019 – Lublin
26.06.2019 obrona prac dyplomowych w Lublinie

elearning@ifps.org.pl

All rights reserved