Portal Edukacyjny
Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu


    

  Strona głównaAktualnościDziałalność dydaktycznaE-learningCentrum EdukacyjneKoło naukowe 

Międzyośrodkowe Studenckie Koło Naukowe przy Światowym Centrum Słuchu Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu oraz SKN Sekcja Otolaryngologiczna przy Zakładzie Niewydolności Serca i Rehabilitacji Kardiologicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Udział członków Międzyośrodkowego Studenckiego Koła Naukowego w konferencjach naukowych

Prace zaprezentowane na konferencjach naukowych

Publikacje w czasopismach naukowych z udziałem studentów

Nagrody na konferencjach krajowych i zagranicznych
 1. Nagrody II i III kategorii w sesji laryngologicznej podczas 15th Warsaw International Medical Congress, 2019.
 2. Dwie nagrody I i jedna III kategorii podczas 14th Warsaw International Medical Congress, 2018.
 3. Nagroda I i II kategorii podczas 13th Warsaw International Medical Congress, 2017.
 4. Nagroda III kategorii podczas 10th Warsaw International Medical Congress for Young Scientists, 2014.
 5. Nagroda I kategorii i dwie II kategorii w sesji laryngologicznej podczas 9th Warsaw International Medical Congress for Young Scientists, 2013.
 6. Nagroda specjalna w sesji laryngologicznej podczas 7th Warsaw International Medical Congress for Young Scientists, 2011.
 7. Dwie nagrody II kategorii w sesji pediatrycznej podczas The 6th International Scientific Conference of Medical Students and Young Doctors , Katowice, 2011.
 8. Trzy nagrody II kategorii w sesji laryngologicznej podczas 15th International Medical Congress of Students and Young Scientists, Ukraina, 2011.
 9. Nagroda II kategorii STN Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w sesji ZDROWIE PUBLICZNE podczas XLII Ogólnopolskiej Sesji Naukowej Studenckiego Towarzystwa Naukowego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, 2011.
 10. Nagroda I kategorii w sesji ZDROWIE PUBLICZNE podczas XLIX Sympozjum Studenckich Kół Naukowych Uczelni Medycznych w Lublinie, 2010.
 11. Nagroda II kategorii w sesji ORAL SURGERY podczas 6th Warsaw Internatinoal Medincal Congress for Young Scientists, 2010.
 12. Nagroda I kategorii oraz Grand Prix Kongresu podczas 14th International Medical Congress of Students and Young Scientists, Ukraina, 2010.
 13. Nagroda Specjalna Zarządu STN Pomorskiej Akademii Medycznej podczas XLI Ogólnopolskiej Sesji Naukowej Studenckiego Towarzystwa Naukowego Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie, 2010.
 14. Nagroda III kategorii im. Prof. Miodońskiego w konkursie młodych otolaryngologów podczas XLIV Zjazdu Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów, Chirurgów Głowy i Szyi oraz IV Zjazdu Polskiego Towarzystwa Chirurgów Podstawy Czaszki, Warszawa, 2010.
 15. Nagrody I kategorii podczas konferencji studenckich w Białymstoku, Krakowie, Warszawie (2007–2009).
 16. Nagroda I i III kategorii podczas Internetional Students’ Conference w Berlinie, październik 2007.


Zapraszamy na naszą stronę na Facebok!

elearning@ifps.org.pl

All rights reserved