Portal Edukacyjny
Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu


    

  Strona głównaAktualnościDziałalność dydaktycznaE-learningCentrum EdukacyjneKoło naukowe 

Międzyośrodkowe Studenckie Koło Naukowe przy Światowym Centrum Słuchu Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu oraz SKN Sekcja Otolaryngologiczna przy Zakładzie Niewydolności Serca i Rehabilitacji Kardiologicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Udział członków Międzyośrodkowego Studenckiego Koła Naukowego w konferencjach naukowych

Prace zaprezentowane na konferencjach naukowych

Publikacje w czasopismach naukowych z udziałem studentów
 1. fMRI as diagnostic tool for patients with indications to partial deafness treatment (PDT)” (Skarżyński PH., Wolak T., Naumczyk P., Wos J., Kwasiuk M., Skarżyńska M., Król B., Skarżyński H.); [w]: International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology, May 2011, Vol 75, Sup. 1, 59, ISSN 0165-5876, Impact Factor -1,067; punkty MNiSW – 20.
 2. Patients qualified into Partial Deafness Treatment (PDT) after hearing screening program in schoolchildren in Poland” (Skarżyński PH., Kochanek K., Senderski A., Śliwa L., Jędrzejczak W., Wysocki J., Bruski Ł., Piotrowska A., Lorens A., Skarżyńska M., Król B., Kopaczewski M., Skarżyński H.); [w]: International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology, May 2011, Vol 75, Sup. 1, 78, ISSN 0165-5876, Impact Factor -1,067; punkty MNiSW – 20.
 3. Hearing Screening Program in School-Age Children in Western Poland” (Skarżyński PH., Kochanek K., Skarżyński H., Senderski A., Wysocki J., Szkiełkowska A., Bartnik G., Lorens A., Piotrowska A., Śliwa L., Jędrzejczak WW., Piłka A., Bruski Ł., Wanatowska O., Kopaczewski M., Łazęcka K., Ludwikowski M., Olszewski Ł., Skarżyńska MB.); [w]: Journal of International Advanced Otology, 2011; 72) 194-200, ISSN 1305-5267; Index Copernicus – 9; Impact Factor – 0,108; punkty MNiSW – 15.
 4. Tinnitus among school age children from western Poland provinces” (Król B., Skarżyńska M. B., Pastuszak A., Mickielewicz A., Skarżyński P.H.) [w]: Archives of Medical Science, vol. 7, issue 1, 2011 (suppl.1), s.135, ISSN 1734-1922; ; Index Copernicus – 16.90; Impact Factor – 1,199; punkty MNiSW – 9.
 5. Partial Deafness Treatment (PDT) patients after hearing screening program in schools in Poland” (Skarżyński PH., Kochanek K., Senderski A., Śliwa L., Jędrzejczak WW., Wysocki J., Bruski Ł., Piotrowska A., Lorens A., Skarżyńska M., Król B., Kopaczewski M., Skarżyński H.); [w]: Journal of Hearing Science ®, vol. 1, No.1, June 2011, ISSN 2083-389X, s.122.
 6. Tinnitus among school age children after hearing” (Król B., Skarżyńska MB., Pastuszak A., Mickielewicz A., Ludwikowski M., Skarżyński PH.); [w]: Journal of Hearing Science ®, vol. 1, No.1, June 2011, ISSN 2083-389X, s.157.
 7. Patients qualified into Partial Deafness Treatment (PDT) after hearing screening program in schoolchildren in Poland” (Skarżyński PH., Kochanek K., Skarżyński H., Śliwa L., Jędrzejczak WW., Wysocki J., Bruski Ł., Piotrowska A., Lorens A., Skarżyńska MB., Król B., Kopaczewski M., [w]: International Proceedings Division, Monduzzi editore; ISBN 978-88-7587-623-4, s. 279-281.
 8. Usher Syndrome: analysis of patients subjected to cochlear implantation” (Tomanek E., Panasiewicz A., Król B., Skarżyński PH.); [w]: Archives of Medical Science, April 2013, vol. 9, issue 2, 2013 (suppl. 1), ISSN 1734-1922; Index Copernicus – 18,81; Impact Factor – 1,067; punkty MNiSW – 25.
 9. Waardenburg Syndrome; results evaluation of cochlear implantation” (Panasiewicz A., Tomanek E., Skarżyński P.H.); [w]: Archives of Medical Science, April 2013, vol. 9, issue 2, 2013 (suppl. 1), ISSN 1734-1922; Index Copernicus – 18,81; Impact Factor – 1,067; punkty MNiSW – 25.
 10. Perinatal risk factors as a cause of deafness among cochlear implants patients” (Osińska K., Król B., Skarżyński PH.); [w]: Archives of Medical Science, April 2013, vol. 9, issue 2, 2013 (suppl. 1), ISSN 1734-1922; Index Copernicus – 18,81; Impact Factor – 1,067; punkty MNiSW – 25.
 11. Results of the Pilot Hearing Screening Program among 1st graders in primary schools in Dushanbe, Tajikistan” (Świerniak W., Skarżyński PH.); [w]: Archives of Medical Science, April 2013, vol. 9, issue 2, 2013 (suppl. 1), ISSN 1734-1922; Index Copernicus – 18,81; Impact Factor – 1,067; punkty MNiSW – 25.
 12. Możliwości zachowania resztek słuchowych i struktury ucha wewnętrznego po wszczepieniu implantu ślimakowego u pacjentów z zespołem Ushera” (Skarżyński PH., Tomanek E., Król B., Piłka A.); [w]: Nowa Audiofonologia, 2(5), 2013: 25-29, ISSN 2084-946X.
 13. Pilotażowy program badań przesiewowych słuchu u dzieci w wieku szkolnym w Tadżykistanie” (Skarżyński PH., Świerniak W., Piłka A., Dajos-Krawczyńska K., Bruski Ł., Kralczyński Ł.); [w]: Nowa Audiofonologia, 2(5, 2013: 42-47, ISSN 2084-946X.
 14. Vibrant Soundbridge middle ear implant with coupler - analysis of patients profiles and results” (Panasiewicz A., Tomanek E., Osińska K., Skarżyński PH.); [w]: Archives of Medical Science vol.10, issue 2, 2014 (suppl.1).; Index Copernicus – 19,29; Impact Factor – 1,067; punkty MNiSW – 20.
 15. Partial Deafness Treatment-patients which undergone the procedure after aminoglycosides exposure from PDT-EC and PDT-EAS groups” (Cierpikowska B., Karwowska M., Skarżyński PH.); [w]: Archives of Medical Science vol.10, issue 2, 2014 (suppl.1).; Index Copernicus – 19,29; Impact Factor – 1,067; punkty MNiSW – 20.
 16. Total deafness caused by aminoclycosides” (Karwowska M., Cierpikowska B., Skarżyński PH.); [w]: Archives of Medical Science vol.10, issue 2, 2014 (suppl.1).; Index Copernicus – 19,29; Impact Factor – 1,067; punkty MNiSW – 20.
 17. Skarżyński PH, Świerniak W, Dajos K, Pierzyńska I, Żelazowska M, Piłka A, Skarżyński H Pilot hearing screening program in children from primary schools in Tajikistan Nowa Audiofonologia 2019 (przyjęta do druku)
 18. Tomanek E, Panasiewicz A, Król B, Skarżyński PH Zespół Ushera: analiza grupy pacjentów poddanych implantacji ślimakowej Journal of Hearing Science 2019;9(2): 187-188
 19. Dąbkowska A, Mrozikiewicz-Rakowska B, Skarżyński PH Analiza częstości występowania niedosłuchu u pacjentów powyżej 65 r Journal of Hearing Science 2019;9(2): 188-189
 20. Ratajczak A, Skarżyński PH Wyniki programu badań przesiewowych słuchu uczniów różnych klas szkół podstawowych w województwie opolskim Journal of Hearing Science 2019;9(2): 189
 21. Renke K, Skarżyński PH Wyniki programu badań przesiewowych słuchu u uczniów klas szkół podstawowych w województwie podkarpackim Journal of Hearing Science 2019;9(2): 197
 22. Pinkas W, Skarżyński PH Porównanie wyników badań przesiewowych w Polsce i Afryce Journal of Hearing Science 2019;9(2): 179
 23. Rajchel J, Raj-Koziak D, Piłka A, Skarżyński PH Ocena wpływu szumu usznego na grupę dorosłych pacjentów za pomocą kwestionariusza Tinnitus Handicap Inventory Journal of Hearing Science 2019;9(2): 179-180
 24. Rajchel R, Skarżyński PH Przegląd wybranych narzędzi badawczych do oceny występowania oraz charakterystyki szumów usznych i nadwrażliwości słuchowej Journal of Hearing Science 2019;9(2): 177
 25. Raj-Koziak D, Rajchel J, Lewandowska M, Wołujewicz K, Skarżyński PH Sprawozdanie z 10th International Tinnitus Research Initiative Conference “Tinnitus subtypes mechanisms and interventions”, 16-18 Journal of Hearing Science 2019;9(2): 177
 26. Rajchel J, Żelazowska M, Skarżyński PH Sudden Sensorineural Hearing Loss in children Journal of Hearing Science 2019;9(2): 149
 27. Dąbkowska A, Skarżyński PH Impact of hypoglycaemia on hearing function in type 1 and type 2 diabetic subjects Journal of Hearing Science 2019;9(2): 152
 28. Tomanek E, Król B, Skarżyński PH Audiometric results after stapedotomy with platinum prosthesis Journal of Hearing Science 2019;9(2): 148
 29. Pinkas W, Skarżyński PH Hearing screening in school age children in Poland and Africa Journal of Hearing Science 2019;9(2): 143-144
 30. Bieńkowska K, Król B, Wojciechowski M, Skarżyński PH Olfactory before and after septoplasty and polypectomy Journal of Hearing Science 2019;9(2): 154
 31. Bieńkowska K, Król B, Wojciechowski M, Skarżyński PH Influence of endoscopic sinus surgery on of action 15th Warsaw International Medical Congress 2019, abstract book, 978-83-7637-488-8, s 129–130
 32. Tomanek E, Wojciechowski M, Król B, Skarżyński PH Taste disorders in patients after stapedotomy surgery 15th Warsaw International Medical Congress 2019, abstract book, 978-83-7637-488-8, s 129
 33. Penar K, Skarżyński PH, Skarżyński H Narzędzia kwestionariuszowe przeznaczone do oceny korzyści z użytkowania aparatu – przegląd literatury 15th Warsaw International Medical Congress 2019, abstract book, 978-83-7637-488-8, s  128–129
 34. Bieńkowska K, Wojciechowski M, Król B, Skarżyński PH Zaburzenia węchu a jakość życia 15th Warsaw International Medical Congress 2019, abstract book, 978-83-7637-488-8, s 127
 35. Ratajczak A, Ludwikowski M, Skarżyński PH Wyniki badań przesiewowych słuchu przeprowadzonych u uczniów klas szkół podstawowych w województwie warmińsko-mazurskim 15th Warsaw International Medical Congress 2019, abstract book, 978-83-7637-488-8, s 126–127
 36. Zygadło J, Pastuszak A, Skarżyński PH Wyniki implantacji ślimakowej u osoby dorosłej z zespołem Cogana – studium przypadku 15th Warsaw International Medical Congress 2019, abstract book, 978-83-7637-488-8, s 126
 37. Renke K, Ludwikowski M, Skarżyński PH Wyniki programu badań przesiewowych przeprowadzonych u uczniów szkół podstawowych w województwie małopolskim w 2015 roku Nowa Audiofonologia 2019, 8(1): 60–71
 38. Bukato K, Rajchel J, Osińska K, Król B, Skarżyński PH Uciążliwość szumów usznych u pacjentów z implantem słuchowym CODACS przed i po operacji wszczepienia urządzenia Nowa Audiofonologia 2018, 7(4): 108–109
 39. Pinkas W, Rajchel J, Lorens A, Skarżyński PH Wpływ słuchowych implantów pniowych na szumy uszne oraz słyszenie – badania kwestionariuszowe Nowa Audiofonologia 2018, 7(4): 87–88
 40. Żak A, Osińska K, Dziendziel B, Skarżyński PH Charakterystyka i częstość występowania tzw Nowa Audiofonologia 2018, 7(4): 86–87
 41. Skarżyński PH, Rajchel J, Skarżyński H Sudden Sensorineural hearing loss in children: a literature review Nowa Audiofonologia, 2018; 7(3): 73–78
 42. Skarżyński PH, Raj-Koziak D, Rajchel J, Dziendziel B, Skarżyński H Niedosłuch nieorganiczny u dziecka – przebieg postępowania diagnostycznego na podstawie studium przypadku Nowa Audiofonologia, 2018; 7(3): 45–52
 43. Skarżyński PH, Rajchel J, Skarżyński H Nagła głuchota wśród dzieci – przegląd literatury Nowa Audiofonologia, 2018; 7(3): 17–23
 44. Raj-Koziak D, Rajchel J, Karpiesz L, Niedziałek I, Sarnicka I, Kerendys K, Piłka A, Skarżyński PH, Skarżyński H Adaptacja kwestionariusza THS do języka polskiego: ocena psychometryczna rzetelności i trafności 5 2018 r , Warszawa Nowa Audiofonologia, 2018; 7(3): 81–83
 45. Skarżyński PH, Świerniak W, Dziendziel B, Kutyba J, Rajchel J, Skarżyński H Częstość występowania szumów usznych i ocena ich uciążliwości u dorosłych pacjentów zakwalifikowanych do wszczepienia implantu ślimakowego 5 2018, Warsaw Journal of Hearing Science, 2018; 8(3):61–62
 46. Kutyba J, Skarżyński PH, Świerniak W, Rajchel J, Dziendziel B, Skarżyński H Ocena szumów usznych u osób kwalifikowanych do wszczepienia implantu VibrantSoundbridge i Bonebridge The 23rd Finnish National Conference on Telemedicine and eHealth, The 23rd ISfTeH International Conference “Health communities facing cyber transformation”, abstract book, 1/2018, ISBN 978-952-68112-8-4, s 90
 47. Rajchel J, Skarżyński PH, Raj-Koziak, Piłka A, Włodarczyk AW, Skarżyński H Międzykulturowa adaptacja kwestionariusza Tinnitus Handicap Inventory do języka polskiego 2 2018, Gran Canaria, Hiszpania Nowa Audiofonologia, 2018; 7(2): 71–74
 48. Dziendziel B, Skarżyński PH, Świerniak W, Rajchel J, Kutyba J, Skarżyński H Przedoperacyjna ocena szumów usznych u dorosłych pacjentów kwalifikowanych do chirurgii strzemiączka Galen – czasopismo studenckie, 2018: 24
 49. Ratajczak A, Skarżyński PH Zjawisko nadwrażliwości słuchowej – przegląd piśmiennictwa 2 2018, Gran Canaria, Spain Journal of Hearing Science, 2018, 8(2): 47–49
 50. Rajchel J, Mickielewicz A, Skarżyński PH Sprawozdanie z 7th Emirates Otorhinolaryngology, Audiology and Communication Disorders Congress, 18-20 14th Warsaw International Medical Congress, abstract book, 978-83-7637-460-4, s 135
 51. Skarżyński PH, Raj-Koziak D, Rajchel JJ, Skarżyński H Management of non-organic hearing loss in children – a case study 14th Warsaw International Medical Congress, abstract book, 978-83-7637-460-4, s 134
 52. Bukato K, Rajchel J, Skarżyński PH The discomfort of tinnitus in patients with CODACS hearing implants before and after the implantation of the device 14th Warsaw International Medical Congress, abstract book, 978-83-7637-460-4, s 133–134
 53. Renke K, Ludwikowski M, Skarżyński PH Hearing screening among children attending to primary schools in the Małopolskie Province 14th Warsaw International Medical Congress, abstract book, 978-83-7637-460-4, s 133
 54. Bieńkowska K, Wojciechowski M, Król B, Skarżyński PH Correlation between olfactory dysfunctions and quality of life 14th Warsaw International Medical Congress, abstract book, 978-83-7637-460-4, s 132
 55. Pinkas W, Rajchel J, Lorens A, Skarżyński PH Tinnitus in brainstem implants 14th Warsaw International Medical Congress, abstract book, 978-83-7637-460-4, s 131
 56. Penar K, Kutyba J, Skarżyński PH Assessment of tinnitus in patients with Bonebridge hearing implant before the implantation of the device 14th Warsaw International Medical Congress, abstract book, 978-83-7637-460-4, s 130
 57. Żak A, Suska A, Osińska K, Dziendziel B, Skarżyński PH Characteristics and frequency of so-called gusher phenomenon among children who underwent cochlear implant surgery 14th Warsaw International Medical Congress, abstract book, 978-83-7637-460-4, s 129–130
 58. Skarżyński PH, Świerniak W, Dziendziel B, Kutyba J, Rajchel J, Penar K, Skarżyńska MB The pre – and postoperative assessment of frequency and severity of tinnitus distress among adult patients qualified for cochlear implant in WHC IFPS 14th Warsaw International Medical Congress, abstract book, 978-83-7637-460-4, s 129
 59. Skarżyński PH, Rajchel J, Raj-Koziak D, Piłka A, Rostkowska J, Skarżyński H A Polish adaptation of the Tinnitus Handicap Inventory: a study of validity and reliability Journal of Hearing Science, 2018, 8(1): 101
 60. Raj-Koziak D, Rajchel J, Piłka A, Skarżyński H, Skarżyński PH, Karpiesz L, Niedziałek I Psychometric Evaluation of the Polish version of Tinnitus and Hearing Survey Journal of Hearing Science, 2018, 8(1): 100
 61. Raj-Koziak D, Skarżyński H, Skarżyński PH, Gos E, Rajchel J, Karpiesz L, Niedziałek I Visual Analog Scales as a Tool for Tinnitus Measurement: psychometric evaluation Journal of Hearing Science, 2018, 8(1): 99–100
 62. Skarżyński PH, Kutyba J, Penar K, Dziendziel B, Świerniak W, Rajchel J, Bieńkowska K, Skarżyńska MB Assessment of tinnitus in patients with Bonebridge hearing implant before the implantation of the device Journal of Hearing Science, 2018, 8(1): 98
 63. Skarżyński PH, Dziendziel B, Penar K, Rajchel J, Świerniak W, Kutyba J, Bieńkowska K, Skarżyńska MB Preoperative assessment of tinnitus in adult patients qualified for stapes surgery Journal of Hearing Science, 2018, 8(1): 96
 64. Skarżyński PH, Osińska K, Dziendziel B, Rajchel J, Skarżyńska MB Impact of stapes surgery on tinnitus in patient with osteogenesis imperfecta – a case study Journal of Hearing Science, 2018, 8(1): 69 MNiSW – 10; IC – 100,00
 65. Skarżyński PH, Bieńkowska K, Świerniak W, Rajchel J, Raj-Koziak D, Gos E, Niedziałek I, Karpiesz L, Ludwikowski M, Dziendziel B, Skarżyńska MB Psychological experiment: How can psychologist help adults tinnitus sufferers? The role of attention Journal of Hearing Science, 2018, 8(1): 67
 66. Skarżyński PH, Rajchel J, Raj-Koziak D, Bieńkowska K, Piłka A, Skarżyńska MB Relationship between tinnitus handicap and life satisfaction, emotional control and illness acceptance Journal of Hearing Science, 2018, 8(1): 62
 67. Skarżyński PH, Rajchel J, Raj-Koziak D, Bieńkowska K, Gos E, Skarżyńska MB Depressive symptoms, quality of life and tinnitus handicap in a clinical group of tinnitus patients Nowa Audiofonologia, 2018, 7(1): 178
 68. Skarżyński PH, Rajchel J, Raj-Koziak D, Dziendziek B, Świerniak W, Skarżyńska MB The comparison of tinnitus distress and handicap among subjects with normal hearing and hearing impairment – a preliminary study Nowa Audiofonologia, 2018, 7(1): 177
 69. Skarżyński PH, Raj-Koziak D, Rajchel J, Uzakbaev K, Beisheeva Ch, Kermalieva V, Pierzyńska I, Ludwikowska M, Piłka A, Skarżyński H, Wołujewicz K Handicapping impact of tinnitus in clinical population of children with hearing loss in Kyrgyzstan Nowa Audiofonologia, 2018, 7(1): 177
 70. Skarżyński PH, Rajchel J, Lorens A, Pinkas W, Dziendziel B, Skarżyńska B Tinnitus and health-related quality of life in patients with auditory brainstem implants Nowa Audiofonologia, 2018, 7(1): 174–175
 71. Skarżyński PH, Świerniak W, Bieńkowska K, Rajchel J, Raj-Koziak D, Skarżyńska B Connection between cognitive process and severity of tinnitus among patients with hearing impairment Nowa Audiofonologia, 2018, 7(1): 174
 72. Skarżyński PH, Bieńkowska K, Świerniak W, Rajchel J, Ludwikowski M, Dziendziel B, Skarżyński H Connection between tinnitus and job satisfaction among hospitalized patients – preliminary study Nowa Audiofonologia, 2018, 7(1): 171
 73. Rajchel J, Raj-Koziak D, Skarżyński PH, Skarżyński H Wytyczne Amerykańskiego Towarzystwa Otolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi dotyczące diagnostyki i postępowania terapeutycznego w przypadku szumów usznych u osób dorosłych Nowa Audiofonologia, 2018, 7(1): 171
 74. Raj-Koziak D, Rajchel J, Gos E, Skarżyński PH, Niedziałek I, Karpiesz L, Sarnicka L, Karendys-Łuszcz K, Skarżyński H Ocena psychometryczna trafności oraz rzetelności polskiej wersji kwestionariusza THS(POL) Nowa Audiofonologia, 2018, 7(1): 170
 75. Dziendziel B, Skarżyński PH, Raj-Koziak D, Skarżyński H Ocena częstości występowania i uciążliwości szumów usznych u dorosłych pacjentów poddanych operacyjnemu leczeniu otosklerozy – przegląd piśmiennictwa Nowa Audiofonologia, 2018, 7(1): 170
 76. Skarżyński PH, Raj-Koziak D, Rajchel J, Piłka A, Włodarczyk A, Skarżyński H Adaptation of the Tinnitus Handicap Inventory into Polish and its testing on a clinical population of tinnitus sufferers Nowa Audiofonologia, 2018, 7(1): 169–170
 77. Skarżyński PH, Świerniak W, Rajchel J, Dziendziel B, Raj-Koziak D, Skarżyński H Tinnitus severity in patients with cochlear implants Nowa Audiofonologia, 2018, 7(1): 163–164
 78. Rajchel J, Skarżyński PH, Renke K, Pinkas W, Penar K, Suska A, Bukato K, Bieńkowska K Report on the 13th Warsaw International Medical Congress, 11-14 Nowa Audiofonologia, 2018, 7(1): 157–158
 79. Rajchel J, Skarżyński PH, Renke K, Pinkas W, Penar K, Suska A, Bukato K, Bieńkowska K Sprawozdanie z 13th Warsaw International Medical Congress, 11-14 Nowa Audiofonologia, 2018, 7(1): 155–156
 80. Skarżyński PH, Świerniak W, Rajchel J, Bieńkowska K, Dziendziel B, Skarżyński H Narzędzia stosowane do oceny korzyści z implantacji ślimakowej u dorosłych pacjentów z szumami usznymi – przegląd piśmiennictwa Nowa Audiofonologia, 2018, 7(1): 155
 81. Chyłkiewicz J, Cieśla K, Dziendziel B, Kaczyńska B, Korneluk R, Pajdała-Kusińska I, Płotczyk J, Rajchel J, Skarżyński PH, Szczygielska A, Wanatowska O, Warsicka-Kaczyńska M, Wołujewicz K, Zalewska A Prawie wszystko o słuchu Nowa Audiofonologia, 2018, 7(1): 145–146
 82. Raj-Koziak D, Gos E, Rajchel J, Piłka A, Skarżyński H, Rostkowska J, Skarżyński PH Tinnitus and Hearing Survey: A Polish Study of Validity and Reliability in a Clinical Population Nowa Audiofonologia, 2018, 7(1): 145
 83. Skarżyński H, Plichta Ł, Dziendziel B, Boruta M, Skarżyński PH Some reasons for the failure of surgical treatment of otosclerosis: lessons from a case study Nowa Audiofonologia, 2018, 7(1): 138
 84. Skarżyński H, Dziendziel B, Rajchel J, Skarżyński PH Surgery for juvenile otosclerosis: a literature review Nowa Audiofonologia, 2018, 7(1): 137
 85. Skarżyński H, Boruta M, Dziendziel B, Rajchel J, Skarżyński PH Surgical treatment of a 5-year-old boy with otosclerosis: a case study Nowa Audiofonologia, 2018, 7(1): 102
 86. Skarżyński PH, Ratuszniak A, Osińska K, Król B, Renke K, Kozieł M, Tomaszewska-Hert I, Skarżyński H Ocena korzyści słuchowych u pacjentów z implantem Vibrant Soundbridge z couplerami: Incus-LP, Incus-SP, RW-Soft Nowa Audiofonologia, 2018, 7(1): 94–95
 87. Rajchel J, Bieńkowska K, Świerniak W, Raj-Koziak D, Dziendziel B, Skarżyński PH, Skarżyński H Ocena strategii radzenia sobie ze stresem wśród dorosłych pacjentów z szumami usznymi i ich związek ze zgłaszaną dokuczliwością szumów usznych Nowa Audiofonologia, 2018, 7(1): 84–85
 88. Skarżyński PH, Ratajczak A, Sosna M, Skarżyński H Przegląd kwestionariuszy stosowanych do oceny zawrotów głowy i zaburzeń równowagi Nowa Audiofonologia, 2018, 7(1): 84
 89. Raj-Koziak D, Gos E, Świerniak W, Karpiesz L, Niedziałek I, Rajchel J, Skarżyński H, Skarżyński PH Ocena psychometryczna Wizualnych Skal Analogowych (VAS) jako narzędzia do pomiaru uciążliwości szumów usznych Nowa Audiofonologia, 2018, 7(1): 83–84
 90. Skarżyński PH, Ratajczak A, Skarżyński H Ocena korzyści słuchowych po zastosowaniu systemu BAHA Attract u pacjentki z zespołem Teachera Collinsa – studium przypadku Journal of Hearing Science, 2018, 8(1): 47–52
 91. Skarżyński PH, Ratajczak A, Sosna M, Skarżyński H Przegląd kwestionariuszy stosowanych do oceny zawrotów głowy i zaburzeń równowagi Journal of Hearing Science, 2018, 8(1): 15–21
 92. Dziendziel B, Rajchel J, Bieńkowska K, Świerniak W, Skarżyński PH, Raj-Koziak D, Gos E, Skarżyński H Ocena jakości życia i nasilenia objawów depresyjnych u dorosłych pacjentów z szumami usznymi Journal of Hearing Science, 2018, 8(1): 41–46
 93. Bieńkowska K, Wojciechowski M, Król B, Skarżyński PH Ocena zdolności odczuwania smaku u pacjentów przed i po stapedotomii Audiology & Neurotology 2017;22:197–204
 94. Skarżyński PH, Bieńkowska K, Świerniak W, Rajchel J, Raj-Koziak D, Gos E, Skarżyński H Ocena funkcjonowania poznawczego w grupie pacjentów z szumami usznymi pod red Skarżyńskiego H Warszawa IFPS, INZ 09.lip ISBN 83-89087-43-X
 95. Krawczyńska A, Marciniak J, Niedziałek I, Skarżyński PH Wyniki leczenia nagłego niedosłuchu czuciowo-nerwowego u pacjentów dorosłych za pomocą sterydoterapii i hiperbarii tlenowej Nowa Audiofonologia, 2017; 6(4): 51–59
 96. Krawczyńska A, Marciniak J, Niedziałek I, Skarżyński PH Objawy współwystępujące i dodatkowe obciążenia zdrowotne a wyniki leczenia dorosłych pacjentów z nagłym niedosłuchem czuciowo-nerwowym 5 2017r , Warszawa Nowa Audiofonologia, 2017; 6(3): 43–44
 97. Kunz K, Ludwikowski M, Skarżyński PH Czy rodzice są świadomi występowania ubytku słuchu u swoich dzieci? Wyniki badań przesiewowych słuchu w województwie małopolskim 5 2017r , Warsaw, Poland Journal of Hearing Science, 2017; 7(3): 68–69
 98. Nykiel K, Ludwikowski M, Skarżyński PH Wcześniejsze zapalenia uszu a wyniki badań przesiewowych słuchu w województwie podlaskim Journal of Hearing Science, 2017; 7(3): 29–36
 99. Skarżyński PH, Rajchel J, Lorens A, Dziendziel B, Skarżyński H Dokuczliwość szumów usznych wśród pacjentów z implantem pniowym International Journal of Audiology, 2017; 24: 1–5
 100. Rajchel J, Raj-Koziak D, Skarżyński PH, Skarżyński H Wytyczne Amerykańskiego Towarzystwa Otolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi dotyczące diagnostyki i postępowania terapeutycznego w przypadku szumów usznych u osób dorosłych Nowa Audiofonologia, 2017; 6(1): 61
 101. Skarżyński PH, Rajchel J, Raj-Koziak D, Piłka A, Rostkowska J, Skarżyński H Międzykulturowa adaptacja kwestionariusza Tinnitus Handicapo Inventory do języka polskiego Nowa Audiofonologia, 2017; 6(2): 56–57
 102. Rajchel J, Raj-Koziak D, Bieńkowska B, Świerniak W, Skarżyński PH, Skarżyński H Problemy w codziennym funkcjonowaniu pacjentów z szumami usznymi a współwystępujący niedosłuch Nowa Audiofonologia, 2017; 6(2): 57
 103. Raj-Koziak D, Gos E, Rajchel J, Piłka A, Skarżyński H, Skarżyński PH Ocena psychometryczna rzetelności i trafności kwestionariusza THS Journal of Hearing Science, 2017; 7(2): 163
 104. Skarżyński PH, Świerniak W, Dziendziel B, Gocel M, Ratajczak A, Kutyba J, Rajchel J, Bieńkowska K, Skarżyński H Przed- i pooperacyjna ocena częstości występowania oraz uciążliwości szumów usznych wśród dorosłych pacjentów zakwalifikowanych do wszczepienia implantu ślimakowego w Światowym Centrum Słuchu Journal of Hearing Science, 2017; 7(2): 161
 105. Skarżyński PH, Świerniak W, Bieńkowska K, Rajchel J, Raj-Koziak D, Gos E, Skarżyński H Ocena związku pomiędzy uciążliwością szumów usznych a funkcjonowaniem poznawczym Journal of Hearing Science, 2017; 7(2): 161–162
 106. Włodarczyk K, Ludwikowski M, Skarżyński PH Częstość występowania ubytków słuchu wśród chłopców i dziewczynek w województwie lubelskim Journal of Hearing Science, 2017; 7(2): 162
 107. Zaborek M, Łyczba J, Skarżyński PH Zespół Fahra – rzadka choroba o złożonej symptomatologii Journal of Hearing Science, 2017; 7(2): 131
 108. Zygadło J, Pastuszak A, Skarżyński PH Implantacja ślimakowa w zespole Cogana Journal of Hearing Science, 2017; 7(2): 129
 109. Skarżyński PH, Świerniak W, Dziendziel B, Bieńkowska K, Gos E, Rajchel J, Skarżyński H The pre – and postoperative assessment of tinnitus distress severity among patients qualified for stapedotomy – preliminary findings Journal of Hearing Science, 2017; 7(2): 131
 110. Skarżyński PH, Dziendziel B, Świerniak W, Bieńkowska K, Rajchel J, Gos E, Skarżyński H Measuring the postoperative change in quality of life and its significant correlates among patients with otosclerosis – the preliminary findings Journal of Hearing Science, 2017; 7(2): 130
 111. Skarżyński PH, Ratajczak A, Dziendziel B, Świerniak W, Gos E, Bieńkowska K, Skarżyński H The assessment of the auditory benefits after stapedotomy using audiometric tests and self-report questionnaire Journal of Hearing Science, 2017; 7(2): 130
 112. Rajchel J, Skarżyński H, Dziendziel B, Boruta M, Skarżyński PH Stapes surgery for paediatric otosclerosis – a literature review Journal of Hearing Science, 2017; 7(2): 126–127
 113. Skarżyński H, Kutyba J, Ratajczak A, Gocel M, Gos E, Skarżyński PH Long-term hearing results after stapes surgery- observation of 5 and 10 years follow-up Journal of Hearing Science, 2017; 7(2): 129
 114. Skarżyński PH, Osińska K, Dziendziel B, Rajchel J, Skarżyńska MB Impact of stapes surgery on tinnitus in patient with osteogenesis imperfecta – a case study Journal of Hearing Science, 2017; 7(2): 122–123
 115. Skarżyński PH, Gocel M, Bieńkowska K, Dziendziel B, Kutyba J, Ratajczak A, Gos E, Skarżyński H Effectiveness of stapes surgery in patients over 60 years old Journal of Hearing Science, 2017; 7(2): 122
 116. Skarżyński PH, Ratajczak A, Dziendziel B, Skarżyński H Evaluation of auditory benefits in a patient with Treacher Collins Syndrome after stapedotomy - a case report Journal of Hearing Science, 2017; 7(2): 127
 117. Kunz K, Ludwikowski M, Skarżyński PH Are parents aware of hearing problems in their children? Results of hearing screening program in the Malopolskie voivodship Journal of Hearing Science, 2017; 7(2): 129–130
 118. Nykiel K, Ludwikowski M, Skarżyński PH Previous ear infections based on parents report and the result of hearing screening program in Podlaskie voivodship 13th Warsaw International Medical Congress, abstract book, 978-83-7637-422-2, s 130
 119. Rajchel J, Skarżyński PH, Raj-Koziak D Tinnitus handicap and psychological factors 13th Warsaw International Medical Congress, abstract book, 978-83-7637-422-2, s 131
 120. Bieńkowska K, Wojciechowski M, Król B, Skarżyński PH Assessment of patients taste ability before and after stapedotomy 13th Warsaw International Medical Congress, abstract book, 978-83-7637-422-2, s 132
 121. Włodarczyk K, Ludwikowski M, Skarżyński PH Results of hearing screening program in the Lubelskie voivodship – are there any gender differences? 13th Warsaw International Medical Congress, abstract book, 978-83-7637-422-2, s 133
 122. Gocel M, Rajchel J, Dziendziel B, Skarżyński PH, Skarżyński H Evaluation of bone-conduction implantation benefits in adult patients with Single Sided Deafness 13th Warsaw International Medical Congress, abstract book, 978-83-7637-422-2, s 133–134
 123. Marciniak J, Krawczyńska A, Skarżyński PH The frequency of co-occurring symptoms and comorbidities in adult patients with sudden sensorineural hearing loss and their relationship with hearing recovery 13th Warsaw International Medical Congress, abstract book, 978-83-7637-422-2, s 134
 124. Ratajczak A, Dziendziel B, Świerniak W, Skarżyński H, Skarżyński PH The assessment of the auditory benefits after stapedotomy using audiometric tests and self-report questionnaire International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology, 2017; 97: 223–227
 125. Renke K, Ratuszniak A, Kozieł M, Skarżyński H, Cywka K, Skarżyński PH Audiological evaluation of the novel bone conduction hearing device ADHEAR in patients with different hearing loss 1 2017 r , Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie Nowa Audiofonologia, 2017; 6(1): 102–104
 126. Rajchel J, Kruszyńska M, Kutyba J, Boruta M, Kozieł M, Skarżyński PH, Skarżyński H Report from the 31st Politzer Society Meeting and 2nd Otology Research Forum, 21–24 Nowa Audiofonologia, 2017; 6(1): 16–21
 127. Rajchel J, Renke K, Skarżyński PH Otorynolaryngologia interdyscyplinarnie Nowa Audiofonologia, 2017; 6(1): 56
 128. Rajchel J, Kuszyńska M, Kutyba J, Boruta M, Kozieł M, Skarżyński PH, Skarżyński H Sprawozdanie z 31st Politzer Society Meeting and 2nd Otology Research Forum, 21–24 Nowa Audiofonologia, 2017; 6(1): 55
 129. Skarżyński PH, Ludwikowski M, Świerniak W, Renke K, Skarżyński H Comprehensive approach to the National Network of Teleaudiology in World Hearing Center in Kajetany Analiza wyników przedoperacyjnych Nowa Audiofonologia, 2017; 6(1): 51–52
 130. Rajchel J, Ratajczak A, Gocel M, Marciniak M, Bieńkowska K, Kunz K, Nykiel K, Włodarczyk K, Renke K, Skarżyński PH Report of the 14th Warsaw Internaional Medical Congress for Young Scientists, 10-13 Nowa Audiofonologia, 2017; 6(1): 53
 131. Rajchel J, Ratajczak A, Gocel M, Marciniak M, Bieńkowska K, Kunz K, Nykiel K, Włodarczyk K, Renke K, Skarżyński PH Sprawozdanie z 14th Warsaw Internaional Medical Congress for Young Scientists, 10-13 Nowa Audiofonologia, 2017; 6(1): 50
 132. Rajchel J, Skarżyński H, Dziendziel B, Boruta M, Skarżyński PH Stapedotomia jako metoda leczenia otosklerozy dziecięcej i wczesnomłodzieńczej – przegląd piśmiennictwa Nowa Audiofonologia, 2017; 6(1): 49–50
 133. Skarzyński H, Skarżyński PH, Dziendziel B, Rajchel J, Lorens A Elektro-naturalna stymulacja w leczeniu częściowej głuchoty Nowa Audiofonologia, 2017; 6(1): 23
 134. Dziendziel B, Skarżyński PH, Ratuszniak A, Rajchel J, Skarżyński H Trudności i wyzwania w leczeniu niedosłuchu u dziecka z zespołem Kostmanna – opis przypadku Journal of Hearing Science, 2017; 6(4): 9–18
 135. Woźniczko K, Rajchel J, Dziendziel B, Skarżyński PH Aspekty audiologiczne zespołu Pendreda u dzieci – przegląd piśmiennictwa zjawiska gusher wśród dzieci poddanych operacji wszczepienia implantu ślimakowego Nowa Audiofonologia, 2017; 6(1): 15–16
 136. Zaborek M, Łyczba J, Rajchel J, Skarżyński PH Charakterystyka niedosłuchu wśród dzieci z osteogenesis imperfecta – przegląd piśmiennictwa Nowa Audiofonologia, 2017; 6(1): 16
 137. Bieńkowska K, Rajchel J, Skarżyński PH Wyniki implantacji ślimakowej u dzieci z zespołem Dandy-Walkera – przegląd piśmiennictwa Nowa Audiofonologia, 2017; 6(1): 16
 138. Ratajczak A, Sobczyk K, Budnicki D, Gos E, Skarżyński PH Przegląd wybranych kwestionariuszy stosowanych do oceny zawrotów głowy i zaburzeń równowagi Nowa Audiofonologia, 2017; 6(1): 17
 139. Włodarczyk K, Rajchel J, Nykiel K, Piłka E, Skarżyński PH, Jędrzejczak WW Comparison of otoacoustic suppression in children and adults – preliminary results Nowa Audiofonologia, 2017; 6(1): 17
 140. Nykiel K, Włodarczyk K, Rajchel J, Skarżyński PH Preliminary results of hearing screening in nursery school children aged 5-6 years Nowa Audiofonologia, 2017; 6(1): 17–18
 141. Cyran O, Rajchel J, Świerniak W, Skarżyński PH Results of pilot hearing screening in schoolchildren from selected Asian countries Nowa Audiofonologia, 2017; 6(1): 18
 142. Gocel M, Świerniak W, Tarczyński K, Skarżyński PH Influence of age on the results of Dichotic Digit Test (DDT) based on analysis of hearing screening in school-age children Nowa Audiofonologia, 2017; 6(1): 18
 143. Pyrzyk K, Rajchel J, Piłka E, Skarżyński PH, Jędrzejczak WW Repeatability of otoacoustic emissions’ suppression in young adults – preliminary results 12th Warsaw International Medical Congress, abstract book, ISBN 978-83-7637-380-5, s 161
 144. Woźniczko K, Rajchel J, Świerniak W, Skarżyński PH Prevalence of tinnitus in children from selected Asian and African countries – the preliminary results 12th Warsaw International Medical Congress, abstract book, ISBN 978-83-7637-380-5, s 161
 145. Włodarczyk K, Rajchel JJ, Nykiel K, Piłka E, Skarżyński PH, Jędrzejczak WW Comparison of otoacoustic suppression in children and adults - preliminary results 12th Warsaw International Medical Congress, abstract book, ISBN 978-83-7637-380-5, s 160–161
 146. Kunz K, Świerniak W, Skarżyński PH Are parents aware of hearing problems in their children? Results of hearing screening program in the Malopolskie voivodship 12th Warsaw International Medical Congress, abstract book, ISBN 978-83-7637-380-5, s 160
 147. Woźniczko K, Rajchel JJ, Dziendziel B, Skarżyński PH Characteristic of hearing loss in children with Pendred syndrome and results of its treatment with cochlear implants – a literature review 12th Warsaw International Medical Congress, abstract book, ISBN 978-83-7637-380-5, s 159
 148. Zygadło J, Rajchel JJ, Skarżyński PH Cochlear implantation in Cogan’s syndrome – a literature review 12th Warsaw International Medical Congress, abstract book, ISBN 978-83-7637-380-5, s 157
 149. Zaborek M, Łyczba J, Rajchel JJ, Karpiesz L, Skarżyński PH Clinical characteristic of patients with vestibular schwannoma and its relationship to tumor size 12th Warsaw International Medical Congress, abstract book, ISBN 978-83-7637-380-5, s 157
 150.      Nykiel K, Świerniak W, Skarżyński PH Previous ear infections based on parents report and the result of hearing screening program in Podlaskie voivodship 3 2016 r , Nottingham, Wielka Brytania Nowa Audiofonologia, 2016; 5(1): 99–100
 151.      Woźniczko K, Rajchel JJ, Świerniak W, Pierzyńska I, Karmalieva B, Beysheeva Ch, Abdrahhmanov I, Skarżyński PH Prevalence of tinnitus in children from selected Asian and African countries – the preliminary results Nowa Audiofonologia, 2016, 5(1): 74–88
 152.      Cyran O, Rajchel JJ, Świerniak W, Skarżyński PH, Pierzyńska I, Karmalieva B, Beysheeva Ch Results of pilot hearing screening in schoolchildren from selected Asian countries Nowa Audiofonologia, 2016; 5(1): 19
 153.      Pyrzyk K, Rajchel JJ, Piłka E, Skarżyński PH, Jędrzejczak WW Repeatability of otoacoustic emissions’ suppression in young adults – preliminary results Nowa Audiofonologia, 2016; 5(1): 21
 154.      Łyczba J, Zaborek M, Rajchel JJ, Karpiesz L, Skarżyński PH Vestibular schwannoma treatment and its relationship to tinnitus change Nowa Audiofonologia, 2016; 5(1): 22
 155.      Bieńkowska KW, Rajchel JJ, Skarżyński PH The outcomes of cochlear implantation in children with Dandy-Walker syndrome – a literature review Nowa Audiofonologia, 2016; 5(1): 22–23
 156.      Rychlica S, Rajchel JJ, Skarżyński PH The occurrence of gusher during cochlear implantation in adults – a literature review ż chorujących na cukrzycę typu 2 Nowa Audiofonologia, 2016; 5(1): 18
 157.      Marciniak J, Krawczyńska A, Niedziałek I, Skarżyński PH The frequency of co-occurring symptoms and comorbidities in adult patients with sudden sensorineural hearing loss and hearing recovery Nowa Audiofonologia, 2016; 5(1): 19
 158.      Woźniczko K, Rajchel JJ, Dziendziel B, Skarżyński PH Charakterystyka niedosłuchu u dzieci z zespołem Pendreda oraz wyniki jego leczenia za pomocą implantów ślimakowych – przegląd piśmiennictwa Siberian Medical Review, 2015; 2(92): 89–95

Nagrody na konferencjach krajowych i zagranicznych


Zapraszamy na naszą stronę na Facebok!

elearning@ifps.org.pl

All rights reserved