Portal Edukacyjny
Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu


    

  Strona głównaAktualnościDziałalność dydaktycznaE-learningCentrum EdukacyjneKoło naukowe 

Międzyośrodkowe Studenckie Koło Naukowe przy Światowym Centrum Słuchu Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu oraz SKN Sekcja Otolaryngologiczna przy Zakładzie Niewydolności Serca i Rehabilitacji Kardiologicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego


Nagrody na konferencjach krajowych i zagranicznych


Zapraszamy na naszą stronę na Facebok!2015-07-01
Osignicia SKN w roku akademickim 2014/2015

W roku akademickim 2014/2015 Midzy orodkowe Studenckie Koo Naukowe podejmowao wiele aktywnoci na uczelni i poza ni, na konferencjach krajowych i zagranicznych. Aktywno koa ma swoje odzwierciedlenie rwnie w publikacjach naukowych.

13th Asia-Oceania ORL-HNS Congress, 17-22.03.2015, Tajpej, Tajwan Baha Attract Bone Conduction System - Review of the Patients and Evaluation of the First Results in Poland, Skaryski PH., Osiska K., Olszewski ., Ratuszniak A., Krl B., Pastuszak A., Fronczak P., Skaryski H.

2 e Congres de la Societe Congolase DORL et de Chirurgie Cervico-Faciale (SCOORL). Problematique de la Surdite au Congo, 21.04.2015, Kongo Les indcationes pour lraitement de surdites par les dispositifsles appareils conventionnels, implants doreille moyenne, systemes a conduction et implants cochleaires, Osiska K., Skaryski PH.

23rd International Students Scientific Conference, 23-25.04.2015, Gdask, Polska Vibrant Soundbridge implantation as a treatment of middle and external ear congenital defects, Cierpikowska B., Osiska K., Wawszczyk S., Skaryski PH.

23rd International Students Scientific Conference, 23-25.04.2015, Gdask, Polska Cochlear Implantation Improves Hearing In Patients With Total Sensorineural Deafness Caused By Aminoglicosides, Karwowska M., Cierpikowska B., Skaryski PH.

23rd International Students Scientific Conference, 23-25.04.2015, Gdask, Polska Prevalence of hearing impairment in adults aged over 65 with diabetes mellitus type 2, Dbkowska A., Osiska K., Skaryski PH.

XIX Dni Otolaryngologii Dziecicej, 07-09.05.2015, Jachranka, Polska Wspczesne wskazania do implantw ucha rodkowego u dzieci, Skaryski PH, Olszewski , Porowski M, Osiska K, Krl B, Skaryski H.

14th International Conference of Medical Students for students and young doctor, 7-10.05.2015, Sofia, Bugaria Prevalence of hearing impairment in adults aged over 65 with diabetes mellitus type 2, Dbkowska A., Osiska K., Skaryski PH.

15th International Congress of Young Medical Scientists, 28-30.05.2015, Pozna, Polska - Prevalence of hearing impairment in adults aged over 65 with diabetes mellitus type 2, Dbkowska A., Osiska K., Skaryski PH.

3rd European ORL-HNS Congress, 07-11.06.2015, Praga, Czechy The influence of cochlear implantation on vestibular function in partial deafness treatment, Sosna M, Pietrasik K, Tacikowska G, Listwon J, Skaryski PH, Skaryski H.

3rd European ORL-HNS Congress, 07-11.06.2015, Praga, Czechy Vestibular function in partial and total deafness, Sosna M, Pietrasik K, Tacikowska G, Listwon J, Matuszewska M, Skaryski PH, Skaryski H.

Publikacje:

Pilot hearing screening program in children from primary schools in Tajikistan (Skaryski PH., wierniak W., Dajos K., Pierzyska I., elazowska M., Pika A., Skaryski H.); [w:] Siberian Medical Review 2014, ISSN 1819-94-96 (in press)

Wspczesne wskazania do implantw ucha rodkowego u dzieci (Skaryski PH, Olszewski , Porowski M, Osiska K, Krl B, Skaryski H.); [w:] Nowa Audiofonologia, 4(1), 2015: 104, ISSN 2084-946X

Czonkowie Koa wzili udzia take w Window Approach Workshop (12-14.01.2014) oraz
Midzynarodowym Kursie Chirurgii Endoskopowej Zatok (25-27.02.2015). Poniej krtkie sprawozdanie dotyczc drugiego spotkania.

W dniach 25-27 lutego 2015 w wiatowym Centrum Suchu oraz Centrum Mowy i Suchu Medincus odby si 6 Midzynarodowy Kurs Chirurgii Endoskopowej Zatok. Wzili w nim udzia licznie zgromadzeni lekarze otorynolaryngolodzy z caej Europy oraz czonkowie Studenckiego Koa Naukowego. Kurs podzielony by na dwie czci. Na cz teoretyczn skadao si 6 sesji wykadowych, w ktrych prelegentami byli specjalici z zakresu rynologii z Danii, Grecji, Niemiec, Ukrainy, Woch oraz Polski. Podczas czci praktycznej kady z zaproszonych goci zaprezentowa wasn metod uzyskania dojcia do zatok oraz chirurgicznego ich zaopatrzenia. Nastpnie odbyy si wiczenia laboratoryjne. Spotkanie byo doskona okazj do poszerzenia naszej wiedzy z zakresu chirurgii zatok oraz nawizania znajomoci z lekarzami z rnych zaktkw wiata. (A. Panasiewicz).

Dzikujemy wszystkich czonkom Koa za podjcie aktywnoci i zaangaowanie. Zapraszamy do wsppracy w nowym roku akademickim, a tymczasem yczymy udanego wypoczynku :)


2014-10-02
Nowa afiliacja

Uprzejmie informujemy, e od 1.10.2014 r. Midzy-orodkowe Studenckie Koo Naukowe dziaa pod afiliacj wiatowego Centrum Suchu Instytutu Fizjologii i Patologii Suchu oraz Zakadu Niewydolnoci Serca i Rehabilitacji Kardiologicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
Opiekunem koa jest dr n. med. mgr zarz. Piotr H. Skaryski (p.skarzynski@ifps.org.pl).
W roku akademickim 2014/2015 wybrano nastpujcych przedstawicieli:
Przewodniczca Koa przy wiatowym Centrum Suchu IFPS:
Magda elazowska (m.zelazowska@csim.pl), doktorantka Wydziau Lingwistyki Stosowanej UW, rok I
Przewodniczca SKN Sekcji Otolaryngologicznej przy Zakadzie Niewydolnoci Serca i Rehabilitacji Kardiologicznej WUM: Ewa Tomanek, studentka WUM, kierunek lekarski, rok VI


2014-10-01
Pierwsza aktywno SKN w nowym roku akademickim 2014/15!

Dziaalno czonkw Midzy orodkowego SKN w nowym roku akademickim ju przyniosa pierwsze rezultaty!

A oto relacja jednej z uczestniczek konferencji:
W dniach 17-20 wrzenia 2014 r. na Charit Universittsmedizin w Berlinie odbya si midzynarodowa konferencja 25 European Students Conference. W spotkaniu wzio udzia ponad 500 studentw oraz modych lekarzy z caego wiata, m.in. Indii, Iranu, Turcji, Kanady, Indonezji, Rosji, ktrzy aktywnie uczestniczyli w 28 sesjach tematycznych. Tematem przewodnim byo wykorzystanie wiedzy z zakresu nauk podstawowych oraz bada naukowych w praktyce klinicznej. Program konferencji uwietniy wykady wybitnych naukowcw. Pojawili si m.in. Prof. dr Marianne Legato (Columbia University), prof. dr Barry R. Bloom (Harvard University), prof. dr John P. A. Ioannidis (Stanford University) i inni.
Uczestnicy mieli ponadto okazj zdoby praktyczne umiejtnoci w warsztatach z zakresu laparoskopii, ultrasonografii, ALS, echokardiografii oraz obserwowa minimalnie inwazyjny zabieg urologiczny przy uyciu robota Da Vinci podczas Live-Operation.
Berenika Cierpikowska, Magorzata Karwowska, Kamila Osiska, Ewa Tomanek oraz Weronika wierniak reprezentoway Midzyorodkowe Studenckie Koo Naukowe w sesji otorynolaryngologia/okulistyka. Czonkinie SKN zaprezentoway prace w sesji plakatowej:

 • Partial Deafness Treatment - patients which undergone the cochlear implantation procedure after aminoglycosides (AGs) exposure from PDT-EC and PDT-EAS groups (Cierpikowska B., Karwowska M., Skaryski PH.)
 • Cochlear Implantation Improves Hearing In Patients With Total Sensorineural Deafness Caused By Aminoglicosides (Karwowska M, Cierpikowska B., Skaryski PH.)
 • "Baha Attract bone conduction system-review of the patients and evaluation of the first results in Poland (Osiska K., Panasiewicz A., Tomanek E., Skaryski PH.)
 • Possibilities of hearing loss surgical treatment with Bonebridge implant (Tomanek E., Osiska K., Panasiewicz A., Skaryski PH.)
 • Pilot of the hearing screening in school age children in Tajikistan, Kyrgyzstan and Moldova (wierniak W., Skaryski PH.)
 • Sesji towarzyszyo due zainteresowanie i znakomita atmosfera. Jury byo pod wraeniem tak licznej reprezentacji z naszego koa. Pady pytania dotyczce nowych metod leczenia niedosuchu, rodzajw implantw oraz monitorowania efektw leczenia. Dyskusja pozwolia na wymian wiedzy i pogldw pomidzy uczestnikami, a take na nawizanie kontaktw ze studentami z zagranicznych uniwersytetw. (Magorzata Karwowska)


        

  Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wsppracy i zachcamy do dalszych aktywnoci!


  2014-07-30
  Drodzy Czonkowie Koa

  Dzikujemy ogromnie za uczestnictwo w pracach SKN i wszystkie podejmowane przez Was aktywnoci w roku akademickim 2013/14.

  Zapraszamy do dziaalnoci w ramach SKN w nowym roku akademickim. O pierwszym spotkaniu SKN poinformujemy na pocztku padziernika 2014.

  Wszystkich nowych czonkw, zainteresowanych doczeniem do SKN zachcamy do kontaktu z nami! Chtnie odpowiemy na wszystkie pytania zwizane z nasz dziaalnoci i udzielimy informacji o naszych osigniciach!

  Jednoczenie yczymy udanych wakacji, zasuonego dugiego odpoczynku i mnstwo sonecznych dni!  Wyświetl nowsze                             Wyświetl starsze


elearning@ifps.org.pl

All rights reserved