Portal Edukacyjny
Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu


    

  Strona głównaAktualnościDziałalność dydaktycznaE-learningCentrum EdukacyjneKoło naukowe 

Międzyośrodkowe Studenckie Koło Naukowe przy Światowym Centrum Słuchu Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu oraz SKN Sekcja Otolaryngologiczna przy Zakładzie Niewydolności Serca i Rehabilitacji Kardiologicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Zapraszamy na naszą stronę na Facebok!2016-03-30
Zapraszamy na spotkanie

Serdecznie zapraszamy wszystkich studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, zainteresowanych zgłębianiem pojęć z zakresu otorynolaryngologii, na kolejne w tym roku akademickim spotkanie. W jego trakcie podsumujemy dotychczasową działalność naukową członków Koła oraz przedstawimy plan działania na najbliższych kilka miesięcy. Osoby chcące włączyć się w nasze prace będą miały okazję szczegółowo zapoznać się ze wszystkimi projektami i wydarzeniami, w które jesteśmy zaangażowani.

Mile widziani są studenci wszystkich kierunków – w Kole stawiamy na działalność interdyscyplinarną!

Termin: 31.03.2016 r. (czwartek) godz. 16:30
Miejsce: ul. Mokra 7, Kajetany pod Warszawą

Z przyjemnością odpowiadamy na wszystkie pytania. Możecie kierować je na adres mailowy SKN: skn.otorynolar@gmail.com oraz poprzez stronę na Facebooku


2016-03-29
Konferencja: Wytyczne w otorynolaryngologii, audiologii i foniatrii

W dniach 03-05.03.2016 w Krynicy Zdroju odbyła się konferencja pt. „Wytyczne w otorynolaryngologii, audiologii i foniatrii”. Patronem wydarzenia został Konsultant Krajowy w Dziedzinie Otorynolaryngologii prof. dr hab. med. dr h.c. multi Henryk Skarżyński.

Już od pierwszego dnia konferencji uczestnicy mogli wybierać w niezwykle bogatej ofercie wykładowo-warsztatowej. Równolegle z sesjami naukowymi dotyczącymi epidemiologii, rehabilitacji oraz implantów ślimakowych prowadzone były warsztaty m.in. ze słuchowych potencjałów wywołanych, kierowane przez prof. dr hab. med. inż. Krzysztofa Kochanka oraz stosowania implantów ślimakowych w częściowej głuchocie, prowadzone przez dr hab. Artura Lorensa. Istotny punkt konferencji stanowiła Sesja studentów i młodych naukowców prowadzona przez dr hab. med. mgr zarz. Piotra Skarżyńskiego oraz prof. dr hab. med. Wiolettę Pietruszewską. Podczas sesji swoje prace zaprezentowali członkowie Między-ośrodkowego Studenckiego Koła Naukowego przy Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu oraz Klinice Otolaryngologii i Rehabilitacji II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, a także przedstawiciele I Katedry i Kliniki Otolaryngologii i Laryngologii Onkologicznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Młodzi naukowcy z Warszawy przedstawili prace dotyczące analizy częstości występowania niedosłuchu u pacjentów powyżej 65 r. ż. chorujących na cukrzycę typu 2, wyniki implantacji ślimakowej w grupie osób z zespołem Ushera, ocenę dokuczliwości szumu usznego za pomocą kwestionariusza Tinnitus Handicap Inventory wśród dorosłych pacjentów oraz dane epidemiologiczne pochodzące z prowadzonych przez Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu badań przesiewowych w różnych województwach Polski oraz krajach Afryki. Goście z Łodzi zaprezentowali wyniki swoich badań nad przydatnością endoskopii z zastosowaniem wąskiej wiązki obrazowania w ocenie zmian rozrostowych gardła dolnego i krtani, świadomości ryzyka zakażenia wirusem HPV wśród studentów uczelni wyższych oraz roli wariantów transkrypcyjnych genu PTGS1 w rozwoju przewlekłego zapalenia zatok z polipami nosa. Swoją obecnością zaszczycił uczestników sam prof. dr hab. n. med. Henryk Skarżyński, który po zakończonych prezentacjach podzielił się cennymi uwagami oraz komentarzem dotyczącym kierunku oraz standardów prowadzenia badań naukowych w przyszłości. Największym zainteresowaniem w ciągu dnia cieszyły się wykłady inauguracyjne prowadzone przez prof. dr hab. med. Pawła Stręka, prof. dr hab. med. Wojciecha Golusińskiego oraz prof. dr hab. med. Henryka Skarżyńskiego. Szczególne wrażenie na osobach obecnych wywarł film przygotowany z okazji rocznic wydarzeń przełomowych w historii polskiej medycyny: 25-lecia prac nad programem leczenia głuchoty w Polsce oraz 20 lat od powołania Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu. Uczestnicy byli pod wrażeniem ogromnych zmian, jakie w tak krótkim czasie dokonały się w diagnostyce, leczeniu oraz rehabilitacji wad słuchu wśród polskich pacjentów, takich jak stworzenie oraz rozsławienie na świecie polskiej szkoły leczenia częściowej głuchoty przez prof. Skarżyńskiego i jego zespół czy rozpoczęcie przesiewowych badań słuchu w Polsce, dających szansę noworodkom i dzieciom w wieku szkolnym na wykorzystanie ich pełnego potencjału.

W czasie drugiego dnia konferencji odbyły się sesje naukowe dotyczące otolaryngologii dziecięcej, onkologii, obrazowania biomedycznego, genetyki i biologii molekularnej, foniatrii, rynologii, a także praktycznych aspektów związanych z zawrotami głowy. Bardzo ciekawy punkt programu naukowego stanowiła dyskusja prowadzona przez dr hab. n. med. Piotra Skarżyńskiego z udziałem wybitnych ekspertów, dotycząca stosowania implantów ucha środkowego i implantów na przewodnictwo kostne. W czasie rozmowy przedstawiono dostępne obecnie na polskim rynku implanty, grupy pacjentów mogące odnosić największe korzyści z ich posiadania, wyzwania stojące przed chirurgami oraz innymi specjalistami w procesie protezowania niedosłuchu za pomocą omawianych urządzeń oraz prognozy rozwoju tego obszaru medycyny w przyszłości. Zainteresowanie uczestników i ożywioną dyskusję wzbudziły wykłady autorskie poświęcone korzystaniu z wytycznych w otolaryngologii, audiologii i foniatrii (prof. dr hab. med. Marek Rogowski), pierwotnych układowych zapaleniach naczyń (dr med. Paweł Dobrzyński), wpływowi choroby refleksowej na rozwój zmian patologicznych krtani oraz chirurgii strzemiączka (prof. dr hab. n. med. Henryk Skarżyński). W czasie przerw kawowych osoby zainteresowane mogły zapoznać się z najnowszymi wynikami badań prezentowanymi podczas sesji plakatowej. Organizatorzy konferencji zadbali nie tylko o część naukową, ale również integracyjną konferencji, zapewniając uczestnikom pod koniec intensywnego dnia wspaniałą zabawę i odpoczynek w drewnianej chacie przy skocznej muzyce góralskiej kapeli.

W czasie ostatniego dnia – 05.03.2016 r. – odbyła się sesja poświęcona szumom usznym oraz badaniom elektrofizjologicznym, a także szeroko pojętym problemom otolaryngologicznym. Na zakończenie konferencji przeprowadzono próbny test dla lekarzy w trakcie specjalizacji oraz sesję trudnych przypadków prowadzoną przez egzaminatorów Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego z Otolaryngologii, Audiologii i Foniatrii oraz Otolaryngologii Dziecięcej, pod przewodnictwem prof. dr hab. n. med. Henryka Skarżyńskiego.

Konferencja „Wytyczne w otorynolaryngologii, audiologii i foniatrii” zgromadziła lekarzy i specjalistów różnych dziedzin z całej Polski. Podczas licznych sesji naukowych uczestnicy mogli zapoznać się z wynikami najnowszych badań prowadzonych w Polsce, eksperckimi przeglądami literatury na temat istotnych, a nieuregulowanych jeszcze w naszym kraju kwestii medycznych oraz osiągnięciami polskich ekspertów na arenie światowej. W czasie warsztatów prowadzonych przez wybitnych specjalistów możliwe było usystematyzowanie wiedzy na temat stosowanych metod diagnostyczno-leczniczych, jak również zapoznanie się z wprowadzonymi od niedawna do użytku innowacyjnymi rozwiązaniami. Organizatorzy zapewnili uczestnikom niezwykle bogatą ofertę edukacyjną, nie zapominając jednocześnie o stworzeniu możliwości do odpoczynku i integracji. Przy okazji omawiania najnowszych wytycznych nie zapomniano o ważnych wydarzeniach z historii otolaryngologii, ze szczególnym uwzględnieniem zmian, które zaszły w czasie ostatnich 25 lat. Postęp, który dokonał się w tym czasie, może być dumą dla polskiej medycyny i służyć za wzór do naśladowania. Potwierdzeniem uznania dla polskiej szkoły otolaryngologii oraz niezwykłego tempa rozwoju tej dziedziny medycyny była zapowiedź dwóch światowych kongresów dotyczących otologii i audiologii, organizowanych przez Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, które odbędą się w roku 2019 oraz 2020, a także międzynarodowych konferencji i seminariów na temat słuchowych potencjałów wywołanych, szumu usznego, otosklerozy i stapedektomii w latach 2017-2018.2016-03-20
Między-ośrodkowe Naukowe Koło Studenckie na Facebook

Serdecznie zapraszamy do odwiedzania i polubienia Naszej strony na Facebooku. Każdy znajdzie tu coś dla siebie: językowy poniedziałek, anatomiczny wtorek, genetyczna środa, naukowy czwartek oraz co nowego w otorynolaryngologii w piątki!


2015-11-01
Wybrano nowy Zarząd

Podczas pierwszego spotkania Między-ośrodkowego Studenckiego Koła Naukowego wybrano nowy Zarząd:

Opiekunem koła jest dr hab. n. med. mgr zarz. Piotr H. Skarżyński (p.skarzynski@ifps.org.pl)

Przewodnicząca Koła przy Światowym Centrum Słuchu IFPS: Magda Żelazowska (m.zelazowska@csim.pl), doktorantka Wydziału Lingwistyki Stosowanej UW, rok II
Przewodniczący SKN Sekcji Otolaryngologicznej przy Zakładzie Niewydolności Serca i Rehabilitacji Kardiologicznej WUM: Wojciech Pinkas, student WUM (skn.otorynolar@gmail.com)
Sekretarz SKN: Joanna Rajchel
Członek Zarządu: Karolina Bieńkowska.Wyświetl starsze


elearning@ifps.org.pl

All rights reserved