Portal Edukacyjny
Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu


    

  Strona głównaAktualnościDziałalność dydaktycznaE-learningCentrum EdukacyjneKoło naukowe 

Staże specjalizacyjne

Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu prowadzi staże kierunkowe z audiologii i foniatrii w ramach specjalizacji z otolaryngologii oraz staże objęte programem specjalizacji z audiologii i foniatrii.

Osoby zainteresowane stażami w Instytucie powinny złożyć podanie do dyrektora Instytutu.


elearning@ifps.org.pl

All rights reserved