Portal Edukacyjny
Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu


    

  Strona głównaAktualnościDziałalność dydaktycznaE-learningCentrum EdukacyjneKoło naukowe 

Materiały szkoleniowe przeznaczone dla specjalistów zajmujących się diagnostyką, leczeniem i rehabilitacją zaburzeń słuchu, głosu i mowy

L.p. Nazwa Opracowania Autorzy Forma Wydania
1 Rozwój słuchu i mowy - fizjologia i patologia Malesińska M., Kurkowski Z., Szuchnik J., Kosmalowa J. pobierz PDF
2 Wpływ zaburzeń słuchu na jakość głosu u dzieci Szkiełkowska A. pobierz PDF
3 Wprowadzenie do obiektywnych badań słuchu Kochanek K. pobierz PDF
4 Procedura badania progu słyszenia za pomocą słuchowych potencjałów wywołanych pnia mózgu Kochanek K. pobierz PDF
5 Diagnostyka zaburzeń słuchu typu pozaślimakowego za pomocą słuchowych potencjałów wywołanych pnia mózgu Kochanek K. pobierz PDF
6 Potencjały korowe typu Mismatch Negativity Senderski A. pobierz PDF
7 Diagnostyka i rehabilitacja zaburzeń równowagi Kubiczek M., Tacikowska G. pobierz PDF
8 Program diagnostyki przedoperacyjnej w leczeniu całkowitej głuchoty przy pomocy implantu ślimakowego Lorens A., Piotrowska A.,
Szuchnik J.
pobierz PDF
9 Program rehabilitacji słuchu osób z implantem ślimakowym Szuchnik J. pobierz PDF
10 Program terapii szumów usznych metodą TRT Bartnik G., Borawska B. pobierz PDF
11 Technika komputerowa w audiologii, foniatrii i logopedii Czyżewski A., Kostek B., Skarżyński H. Wyd. Akad. Oficyna Wyd. Exit. Warszawa, 2002elearning@ifps.org.pl

All rights reserved