Portal Edukacyjny
Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu


    

  Strona głównaAktualnościDziałalność dydaktycznaE-learningCentrum EdukacyjneKoło naukowe 


W ramach prowadzonych zajęć dydaktycznych oferujemy naszym słuchaczom szereg materiałów dydaktycznych przekazywanych za pośrednictwem Platformy E-learningowej IFPS, do której dostęp umożliwiają indywidualne konta elektroniczne.

Natomiast dla wszystkich osób zainteresowanych tematyką oferujemy:


elearning@ifps.org.pl

All rights reserved