Portal Edukacyjny
Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu


    

  Strona głównaAktualnościDziałalność dydaktycznaE-learningCentrum EdukacyjneKoło naukowe 

KURSY SPECJALIZACYJNE

Kursy obowiązkowe

L.p. Nazwa kursu
Termin rozpoczęcia
C2 Ćwiczenia praktyczne w zakresie oto i rynochirurgii
08-10.11.2021 
C1 Ćwiczenia praktyczne w zakresie oto i rynochirurgii
8-10.11.2021  
S15 Fonochrurgia, CMKP 05-721/0-00-020-2021
12.10.2021 - 14.10.2021 
S16 Szumy uszne - postępowanie diagnostyczne i terapeutyczne, CMKP 05-733/0-00-004-2021
3.11.2021
rejestracja zakończona 
S22 Jama ustna, gardło, przełyk, krtań i tchawica - wprowadzenie do diagnostyki i terapii, CMKP 05-721/3-04-023-2021
16.11.2021 - 18.11.2021 elearning@ifps.org.pl

All rights reserved