Portal Edukacyjny
Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu


    

  Strona głównaAktualnościDziałalność dydaktycznaE-learningCentrum EdukacyjneKoło naukowe 

KURSY SPECJALIZACYJNE

Kursy obowiązkowe

L.p. Nazwa kursu
Termin rozpoczęcia
S14 Rynologia - wprowadzenie do diagnostyki i terapii, CMKP 05-721/3-03-023-2019
11.12.2019 - 13.12.2019  
S17 Otochirurgia, CMKP 05-721/3-07-022-2020
17.02.2020 - 19.02.2020  
S20 Niedosłuchy uwarunkowane genetycznie, CMKP 05-733/3-02-002-2020
25.02.2020 - 26.02.2020  
S18 Otologia - wprowadzenie do diagnostyki i terapii, CMKP 05-721/3-02-009-2020
02.03.2020 - 04.03.2020  
S19 Rynochirurgia, CMKP 05-721/3-08-012-2020
06.04.2020 - 08.04.2020  
S15 Podstawy fonochirurgii, CMKP 05-721/0-00-006-2020 (Rejestracja zamknięta)
08.09.2020 - 10.09.2020 
S21 Wprowadzenie do specjalizacji w otolaryngologii, CMKP 05-721/3-01-013-2020
19.10.2010 - 21.10.2020 
S16 Szumy uszne - postępowanie diagnostyczne i terapeutyczne, CMKP 05-733/0-00-001-2020 (Rejestracja zamknięta)
04.11.2020 - 04.11.2020 
S22 Jama ustna, gardło, przełyk, krtań i tchawica - wprowadzenie do diagnostyki i terapii, CMKP 05-721/3-04-001-2020
24.11.2020 - 26.11.2020 elearning@ifps.org.pl

All rights reserved