Portal Edukacyjny
Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu


    

  Strona głównaAktualnościDziałalność dydaktycznaE-learningCentrum EdukacyjneKoło naukowe 

KURSY SPECJALIZACYJNE

Kursy obowiązkowe

L.p. Nazwa kursu
Termin rozpoczęcia
C2 Ćwiczenia praktyczne w zakresie oto i rynochirurgii, CMKP 05-721/3-10-011-2023
27-29.03.2023 
C1 Ćwiczenia praktyczne w zakresie oto i rynochirurgii, CMKP 05-721/3-10-012-2023
13-15.11.2023 
S17 Otologia wprowadzenie do diagnostyki i terapii 05-721/3-02-017-2023
23-25.01.2023 
S17 Otochirurgia, CMKP 05-721/3-07-018-2023
5-7.06.2023 
S20 Niedosłuchy uwarunkowane genetycznie, CMKP 05-733/3-02-001-2023
21-22.02.2023 
S19 Rynochirurgia, CMKP 05-721/3-08-013-2023
8-10.05.2023 
S15 Podstawy fonochirurgii, CMKP 05-721/0-00-009-2023
12-14.09.2023 
S16 Szumy uszne - postępowanie diagnostyczne i terapeutyczne, CMKP 05-733/0-00-002-2023
10.05.2023 
S22 Jama ustna, gardło, przełyk, krtań i tchawica - wprowadzenie do diagnostyki i terapii, CMKP 05-721/3-04-010-2023
28.02 - 2.03.2023 elearning@ifps.org.pl

All rights reserved