Portal Edukacyjny
Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu


    

  Strona głównaAktualnościDziałalność dydaktycznaE-learningCentrum EdukacyjneKoło naukowe 

KURSY SPECJALIZACYJNE

Kursy obowiązkowe

L.p. Nazwa kursu
Termin rozpoczęcia
C2 Ćwiczenia praktyczne w zakresie oto i rynochirurgii, CMKP 05-721/3-10-018-2022
14-16.03.2022 
C1 Ćwiczenia praktyczne w zakresie oto i rynochirurgii, CMKP 05-721/3-10-019-2022
21-23.11.2022 
S17 Otologia wprowadzenie do diagnostyki i terapii
10-12.10.2022  
S20 Niedosłuchy uwarunkowane genetycznie, CMKP 05-733/3-02-001-2023
21-22.02.2023 
S19 Rynochirurgia, CMKP
7-9.03.2022 
S15 Fonochrurgia, CMKP
10-12.05.2022 
S22 Jama ustna, gardło, przełyk, krtań i tchawica - wprowadzenie do diagnostyki i terapii, CMKP
26-28.04.2022 elearning@ifps.org.pl

All rights reserved