Portal Edukacyjny
Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu


    

  Strona głównaAktualnościDziałalność dydaktycznaE-learningCentrum EdukacyjneKoło naukowe 

Window Approach Workshop WAW

Rozwój technologii medycznych w zakresie audiologii i otologii pozwala dzisiaj lekarzom nieść pomoc praktycznie każdemu pacjentowi z zaburzeniami słuchu. Przykładem takich nowoczesnych rozwiązań technicznych umożliwiających przywrócenie utraconego słuchu są implanty słuchowe. Warsztaty Window Approach Workshop przeznaczone są dla lekarzy otochirurgów specjalizujących się, lub chcących się specjalizować, w implantach słuchowych.

W trakcie warsztatów przedstawiane są opracowane w Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu oryginalne metody wszczepiania implantów ślimakowych w przypadkach częściowej głuchoty oraz implantów ucha środkowego w przypadkach niedosłuchów mieszanych z wykorzystaniem dojścia chirurgicznego przez okienko okrągłe ślimaka. Uczestnicy kursów mają okazję zapoznać się z technikami chirurgicznymi prezentowanymi podczas operacji pokazowych wykonywanych przez Prof. H. Skarżyńskiego i Zespół Kliniki Oto-Ryno-Laryngochirurgii oraz wysłuchać wykładów przygotowanych przez specjalistów z Instytutu. W czasie ćwiczeń w laboratorium uczestnicy kursów uczą się na preparatach kości skroniowych samodzielnie wykonywać poszczególne etapy zabiegu wszczepienia implantu ślimakowego.

Program warsztatów obejmuje:
  • Wykłady przygotowane przez specjalistów Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu,
  • Operacje pokazowe transmitowane z bloku operacyjnego do sali konferencyjnej, z prezentacją każdego przypadku i dyskusją,
  • Ćwiczenia w laboratorium na świeżych preparatach kości skroniowych.
Wykłady i ćwiczenia prowadzone są w języku angielskim.

Dotychczas odbyły się:
WAW 1 15 – 16 kwietnia 2007
WAW 2 11-12 listopada 2007
WAW 3 16-17 marca 2008
WAW 4 5-6 października 2008
WAW 5 14 maja 2009 (podczas konferencji 9th ESPCI)
WAW 6 22-24 listopada 2009
WAW 7 6-8 grudnia 2009
WAW 8 10-12 stycznia 2010
WAW 9 11-13 kwietnia 2010
WAW 10 25-28 kwietnia 2010
WAW 11 22 czerwca 2011 (podczas konferencji 10th EFAS Congress)
WAW 12 5-7 grudnia 2011 (pod nazwą CI Surgical Foundation Course)
WAW 13 19-21 listopada 2012 (pod nazwą CI Surgical Foundation Course)
WAW 14 11-13 lutego 2013
WAW 15 12-14 listopada 2013
WAW 16 3-4 luty 2014
WAW 17 27-28 sierpnia 2014
WAW 18 30-31 października 2014
WAW 19 12-14 stycznia 2015
WAW 20 28-29 czerwca 2015
WAW 21 23-24 listopada 2015
WAW 22 30-1 grudnia 2015
WAW 23 11-12 stycznia 2016
WAW 24 30-31 maja 2016
WAW 25 7-8 listopada 2016
WAW 26 28-29 listopad 2016
WAW 27 9-10 styczeń 2017
WAW 28 30 marzec 2017
WAW 29 29-30 maj 2017
WAW 30 27-28 listopad 2017
WAW 31 23-24 październik 2017
WAW 32 4-5 grudzień 2017
WAW 33 8-9 styczeń 2018
WAW 34 12-13 luty 2018

elearning@ifps.org.pl

All rights reserved