Portal Edukacyjny
Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu


    

  Strona głównaAktualnościDziałalność dydaktycznaE-learningCentrum EdukacyjneKoło naukowe 

Window Approach Workshop WAW

Rozwój technologii medycznych w zakresie audiologii i otologii pozwala dzisiaj lekarzom nieść pomoc praktycznie każdemu pacjentowi z zaburzeniami słuchu. Przykładem takich nowoczesnych rozwiązań technicznych umożliwiających przywrócenie utraconego słuchu są implanty słuchowe. Warsztaty Window Approach Workshop przeznaczone są dla lekarzy otochirurgów specjalizujących się, lub chcących się specjalizować, w implantach słuchowych.

W trakcie warsztatów przedstawiane są opracowane w Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu oryginalne metody wszczepiania implantów ślimakowych w przypadkach częściowej głuchoty oraz implantów ucha środkowego w przypadkach niedosłuchów mieszanych z wykorzystaniem dojścia chirurgicznego przez okienko okrągłe ślimaka. Uczestnicy kursów mają okazję zapoznać się z technikami chirurgicznymi prezentowanymi podczas operacji pokazowych wykonywanych przez Prof. H. Skarżyńskiego i Zespół Kliniki Oto-Ryno-Laryngochirurgii oraz wysłuchać wykładów przygotowanych przez specjalistów z Instytutu. W czasie ćwiczeń w laboratorium uczestnicy kursów uczą się na preparatach kości skroniowych samodzielnie wykonywać poszczególne etapy zabiegu wszczepienia implantu ślimakowego.

Program warsztatów obejmuje:
  • Wykłady przygotowane przez specjalistów Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu,
  • Operacje pokazowe transmitowane z bloku operacyjnego do sali konferencyjnej, z prezentacją każdego przypadku i dyskusją,
  • Ćwiczenia w laboratorium na świeżych preparatach kości skroniowych.
Wykłady i ćwiczenia prowadzone są w języku angielskim.

Od 15 kwietnia 2007 roku, kiedy to miały miejsce pierwsze warszataty WAW, przeprowadziliśmy już ponad 50 kolejnych edycji.

Sprawdź jakie konferencje i warsztaty szkoleniowe były organizowane przez Instytutelearning@ifps.org.pl

All rights reserved