Portal Edukacyjny
Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu


    

  Strona głównaAktualnościDziałalność dydaktycznaE-learningCentrum EdukacyjneKoło naukowe 

Jama ustna, gardło, przełyk, krtań i tchawica - wprowadzenie do diagnostyki i terapii, CMKP


Kierownik kursudr n. med. Beata Miaśkiewicz 
Przeznaczenie kursu Kurs przeznaczony dla lekarzy objętych programem modułu podstawowego w zakresie otlatyngologii.  
Liczba punktów edukacyjnych
Liczba uczestników 
Termin rozpoczęcia kursu26-28.04.2022 
Odpłatnośćbezpłatny 


Charakter kursu:
Kurs specjalizacyjny wprowadzający

Organizator:
Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu; Zakład Genetyki; ul. Mokra 17, 05-830 Kajetany k/ Nadarzyna

Miejsce kursu:
Światowe Centrum Słuchu, Zakład Genetyki - ul. Mokra 17, 05-830 Kajetany k/ Nadarzyna, sala K1

Zgłoszenia na kurs:
Lekarze posiadający EKS zgłaszają się przez SMK, pozostali przez profil na stronie CMKP; tel.: 22 56 93 882; e-mail: alicja.luba@cmkp.edu.pl

elearning@ifps.org.pl

All rights reserved