Portal Edukacyjny
Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu


    

  Strona głównaAktualnościDziałalność dydaktycznaE-learningCentrum EdukacyjneKoło naukowe 

Kurs Audiometrii Tonalnej i Słownej (KATiS)

Cel szkolenia

Nabycie wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie wykonywania badania audiometrii tonalnej oraz słownej.

Zakres szkolenia

 • anatomia, fizjologia i patologia narządu słuchu
 • wybrane elementy matematyki, fizyki i akustyki
 • elementy psychoakustyki
 • elementy statystyki
 • podstawy audiometrii tonalnej i słownej
 • ćwiczenia w wykonywaniu badań audiometrii tonalnej i słownej

Rodzaje kursów

Kurs będzie prowadzony dla dwóch grup uczestników:

 • Kurs A - dla osób posiadających praktyczne doświadczenie (25 godz.)
 • Kurs B - dla osób bez doświadczenia praktycznego (55 godz.)

Uczestnicy obu kursów, po złożeniu egzaminu, uzyskują świadectwo ukończenia kursu.
Osoby z udokumentowanym, praktycznym doświadczeniem (min. 3 lata) mogą przystąpić do egzaminu końcowego bezpośrednio po ukończeniu kursu A, natomiast dla osób bez doświadczenia po zaliczeniu 30-godzinnego, praktycznego stażu w Pracowniach Audiometrycznych Instytutu
(kurs B).

Czas trwania Kursu

Dla obu kursów szkolenie obejmuje dwa zjazdy sobotnio-niedzielne
Dla kursu B – obowiązkowy tygodniowy staż praktyczny.

Wymagania dotyczące kandydatów

 • minimum wykształcenie średnie
 • dla osób uczestniczących w kursie A – udokumentowana przez pracodawcę, przynajmniej 3-letnia praktyka w zakresie wykonywania audiometrycznych badań słuchu

Miejsce zajęć

Sala seminaryjna Światowego Centrum Słuchu w Kajetanach /k Nadarzyna, ul Mokra 17
Staż praktyczny –  pracownie audiometryczne Światowego Centrum Słuchu.

Koszt uczestnictwa w Kursie

 • Kurs A - 700 zł
 • Kurs B - 1500 zł

Kierownik Kursu
dr inż. Edyta Piłka
e-mail: e.pilka@ifps.org.pl
tel: 22 35 60 359

Organizacja Kursu
Zespół Naukowo-Dydaktyczny Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu.

Zgłoszenia
 
W celu zarejestrowania się na szkolenie należy wypełnić formularz w formacie doc.
Formularz zgłoszeniowy w wersji off-line (plik: Formularz zgłoszeniowy - KATiS)
oraz kwestionariusz kandydata (plik: kwestionariusz kandydata – KATiS) należy odesłać na adres szkolenia@ifps.org.pl
lub faxem  (22) 35 60 367 z adnotacją zgłoszenie na KATiS.

Materiały szkoleniowe

Materiały będą udostępniane za pośrednictwem Platformy E-learningowej Instytutu.

elearning@ifps.org.pl

All rights reserved