Portal Edukacyjny
Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu


    

  Strona głównaAktualnościDziałalność dydaktycznaE-learningCentrum EdukacyjneKoło naukowe 

 Formularz zgłoszeniowy

* imię  
* nazwisko  
tytuł naukowy  
specjalizacja  
* adres
(miasto / ulica / nr domu)
 
* kod pocztowy  
* e-mail  
* telefon  
   fax  
miejsce pracy
(pełna nazwa instytucji)
 
adres miejsca pracy
(miasto / ulica / nr domu)
 
kod pocztowy  
   
Nazwa(y) kursu(ów), w których chcielibyście Państwo uczestniczyć:
* Kursy do wyboru

Proszę wcisnąć klawisz CTRL,
aby wybrać więcej niż jeden kurs
   
Czy życzycie sobie Państwo, abyśmy wystawili fakturę VAT za odbyte szkolenia?
tak
NIP instytucji regulującej koszt szkolenia słuchacza (dotyczy miejsca pracy)  
   
Upoważniam Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu do wystawiania faktur VAT bez podpisu odbiorcy.
tak
   
Zgadzam się na umieszczenie i przetwarzanie mojego imienia, nazwiska i stanowiska (zgodnie z trescia ustawy z 29.10.1997r., Dz. U. 133 poz. 883) w elektronicznej bazie danych Światowego Centrum Słuchu, Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu oraz ich wykorzystania w celu przetworzenia niniejszego formularza. Dane te nie będą publikowane w żadnej formie.
*tak
   
Data: 26-09-2020 15:43:52
* - pola obowiązkowe  

elearning@ifps.org.pl

All rights reserved