Portal Edukacyjny
Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu


    

  Strona głównaAktualnościDziałalność dydaktycznaE-learningCentrum EdukacyjneKoło naukowe 

W 2011 Portal Edukacyjny odwiedzano średnio ok 3200 razy każdego miesiąca
Od wprowadzonych zmian struktury i grafiki w 2012 średnio to 5600 osób każdego miesiąca.

W 2012 w bazie istniało już 1039 aktywnych kont dla pracowników i naszych kursantów/studentów/słuchaczy.
Konta w bazie umożliwiają pracownikom korzystanie również z innych systemów webowych IFPS wchodzących w skład Intranetu.

Od 2005 Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu wprowadził wsparcie e-learningowe dla stacjonarnych szkoleń w dziedzinie audiologii i foniatrii.

Od dnia udostępnienia w 2008 roku LMS-MEDU, do końca 2012 roku, chociaż raz skorzystało z niego 776 osób, z czego 478 osób logowało się również w 2012 roku, czyli można powiedzieć, że około 46% istniejących kont jest używana również do korzystania z platformy e-learningowej, a jest to niemal 62% kont stworzonych głównie do celów korzystania z LMS, czyli dla naszych kursantów/słuchaczy/studentów/wykładowców.
Konta użytkowników, którzy skorzystali z platformy przynajmniej raz, nie są usuwane z bazy, tak by nieustannie posiadali dostęp do najnowszych materiałów udostępnianych ich grupie szkoleniowej. Liczna grupa użytkowników platformy powraca na szkolenia prowdzone przez IFPS w celu poszerzenia bądź odświeżenia posiadanej wiedzy.


elearning@ifps.org.pl

All rights reserved