Portal Edukacyjny
Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu


    

  Strona głównaAktualnościDziałalność dydaktycznaE-learningCentrum EdukacyjneKoło naukowe 

Wirtualny Audiometr Przesiewowy Wygląd ekranu podczas nauki badania progowego

      Wirtualny Audiometr, został opracowany na Uniwersytecie Provo
w Stanach Zjednoczonych, przez zespół prof. McPhersona
we współpracy z Instytutem.

Program pełni rolę symulatora audiometru klinicznego.
Ułatwia szkolenie w dziedzinie badaniach słuchu,
przy wykorzystaniu różnych metod audiometrycznych,
w tym także audiometrii impedancyjnej.

Dzięki wykorzystaniu techniki "wirtualnej rzeczywistości"
trening przebiega w warunkach maksymalnie zbliżonych
do pracy rzeczywistych, z uwzględnieniem jego emocji
i nieprzewidywalnych zachować pacjenta.Wirtualny Audiometr jest wykorzystywany podczas realizacji programu
Policealnej Szkole Audiologii Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu.
Używany jest w pracy laboratoryjnej w czasie zjazdów słuchaczy,
w pracy własnej poza Instytutem oraz do organizacji zdalnych testów
i egzaminów sprawdzających umiejętności słuchacza.

 
 


 Definiowanie profilu pacjenta

elearning@ifps.org.pl

All rights reserved